Zasadnutie Skupiny pre tradičné národné menšiny, regióny a regionálne jazyky

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

Situácia na Slovensku po júnových voľbách 2006 je ako vždy v demokracii aj situáciou pred ďalšími voľbami. Ďalšie voľby do miestnych samospráv v SR budú ešte tento rok. Dve nacionálne orientované strany na Slovensku, ktoré volí asi pätina občanov Slovenska využívajú osvedčený atak na národné cítenie pre získanie voličov.

Je tu však riziko eskalácie napätia, ktoré súčasne rastie aj na území Maďarskej republiky ako aj na území SR. Veď čo môže byť lepšia volebná agitácia ako pálenie fotografie politika jeho protivníkmi, alebo chýry o tom, že niekto dostal bitku. Samozrejme, že aj maximálna medializácia a internacionalizácia národnostného problému, vrátane nášho rokovania, obsluhuje takéto záujmy bez ohľadu nato, či si to prajeme, alebo nie.

Preto pri posudzovaní situácie na Slovensku musíme hodnotiť aj relevantné nacionálne protislovenské aktivity v Maďarsku. Aby dnešná schôdza „Intergroup“ prispela k ukľudňovaniu napätia, bolo by bývalo potrebné, aby boli na ňu pozvaní aj zástupcovia vlády SR a v každom prípade, aby sme mali aspoň stanovisko vlády SR.

Názory jedného poslanca dotknutej opozičnej strany, ktoré sa tu za SR prezentujú sú subjektívne. Pani poslankyňa Bauerová má na ne nárok, ale nie sú objektívnym vyjadrením situácie na Slovensku a môj názor je iný. Som na strane vlády SR s nulovou toleranciou voči extrémizmu či národnostnej nevraživosti. Nechceme ísť cestou, ktorá podnecuje vášne a vytvára atmosféru, v ktorej potom jednotlivci, či malé skupiny nezodpovedných extrémistov a výtržníkov vidia priaznivé podmienky pre svoje hanebné činy.

Vítam fakt, že ministri zahraničných vecí MR a SR včera potvrdili náš návrh na spoločný postup a prijímanie riešení zodpovedajúcich európskym princípom, založených na politickej múdrosti, prezieravosti a štátnickej zodpovednosti . V súlade so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR sa dohodli na iniciovaní práce Zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, ako aj Zmiešanej komisie pre otázky spolupráce pod ministerstvami vnútra.

Z dôvodu časovej tiesne som neodprezentoval oficiálne stanovisko MZV k tejto záležitosti , ktoré z tohto dôvodu prikladám.

Oficiálne stanovisko
ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Č.: 699/2006-2TEO

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Maďarskej republiky v Bratislave a má česť ho informovať o nasledovnom:

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky menom vlády SR opätovne dôrazne odsudzuje prípady extrémizmu, netolerancie a národnostnej neznášanlivosti, ktoré sa odohrali v ostatnom období v Slovenskej republike. Prejavy extrémizmu a incidenty ostro odsúdil predseda vlády a jej členovia, ako aj všetky politické strany zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky. Policajné orgány Slovenskej republiky s rozhodnosťou prešetrujú tieto incidenty, pričom páchatelia sú a naďalej budú tvrdo postihovaní. Konáme tak v presvedčení, že ide o prirodzenú zodpovednosť vyplývajúcu z existencie právneho štátu, nie na základe výziev spoza našich hraníc. Vláda Slovenskej republiky je v plnej miere garantom dodržiavania ľudských práv a práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Aj do budúcnosti vláda SR nehodlá tolerovať xenofóbne či rasistické postoje a činy, ktoré z týcho postojov vychádzajú. V tomto zmysle reagoval na verbálnu nótu z 28. 8. 2006 pri jej preberaní J. E. pán Juraj Migaš, veľvyslanec SR v MR, ktorý súčasne zdôraznil aj obavy SR z nárastu prejavov netolerancie v MR.

Ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad reakciami maďarskej strany vrátane rozsiahlej negatívnej medializácie. S rastúcim znepokojením registrujeme snahy o internacionalizáciu záležitosti, vyvolávajúce dojem cielenej kampane, ktorej začiatok sa časovo zhoduje s nástupom novej vlády na Slovensku. Rozhodne odmietame tieto snahy, ako aj úsilie spochybniť legitímnosť výsledku demokratických parlamentných volieb, pričom žiadna z koaličných strán nemôže byť považovaná za extrémistickú. Chceme zdôrazniť, že k jednotlivým incidentom dochádzalo občas i v minulosti, tieto však v zásade ostávali z maďarskej strany bez podobnej odozvy.

Evidujeme, že v Maďarskej republike v posledných dňoch dochádza k eskalácii vášní a protislovenských prejavov. Ide o prípad vandalizmu voči nášmu veľvyslanectvu v Budapešti, nepotrestané incidenty počas futbalových stretnutí v Szolnoku a Pécsi, odsúdeniahodné prejavy netolerancie a vandalizmu v Mosonmagyaróvári, Pilissentkereszte, Pilissszentlászló a XVII. obvode Budapešti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov