november 2005

Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO

Veľmi podporujem úsilie Rady a Komisie o väčšiu liberalizáciu svetového obchodu. Je to nakoniec kľúčové pre rast ekonomickej efektívnosti, konkurencieschopnosti a nami tak často deklarovaný celkový rast. Nech slúžia na svetovom trhu podnikatelia a nie byrokratické bariéry. Nebojme sa razantného búrania obchodných bariér, a to až do takej miery, kde by naši konkurenti mali získať administratívne väčšie výhody, ako to …

Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 17. 11. 2005

Pán predsedajúci, je mi ľúto, neviem, ako môžete vyhodnotiť výsledok hlasovania zjavne opačne. Všetci sme videli, že väčšina hlasujúcich podporila túto správu. Pretože vy máte na vec iný názor ako niektorí tí, ktorí sme to vyhodnocovali, poprosil by som vás, aby sa urobila elektronická kontrola tohto hlasovania. Vy ste to odmietli a urobili ste iný záver …

Vystúpenie v pléne EP 17. 11. 2005 Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice

Zdvorilo vás vážené poslankyne a poslanci žiadam o podporu pozmeňujúcich návrhov výboru ITRE o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice na Slovensku. Návrhy tohto výboru konštatujú, že SR si bezpečne plní úlohy v tejto oblasti. V návrhu sa tiež uznáva významná finančná ujma vznikajúca Slovensku z predčasného odstavenia elektrárne. Táto ujma je spôsobená najmä nevytváraním finančných prostriedkov plánovaných na odstavenie …

Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice Čítajte viac »