Tlačové vyhlásenie – Pôdohospodárstvo 2050

V priebehu roku 2005 veľmi zosilneli hlasy volajúce po zásadnej reforme Spoločnej agrárnej politiky /SAP/ Európskej únie. V súčasnosti prebiehajúca reforma tejto politiky je ešte tiež veľmi finančne a administratívne náročná a až príliš zahladená do podoby pôdohospodárstva a vidieka pred polstoročím, kedy vznikla. Moderná agrárna politika EÚ orientovaná do budúcnosti, s hlbším uplatnením trhových princípov môže byť pre Slovensko príležitosťou pre rovnocenné a silnejšie postavenie agrárneho sektora SR v priestore EÚ. K tomu však potrebujeme mať, na jednej strane, jasné vlastné možnosti vyplývajúce z ocenenia produkčného potenciálu Slovenska, na druhej strane potrebujeme poznať možnosti, ktoré nám dynamicky sa vyvíjajúci globálny trh poskytne.

Na základe zadania europoslanca Petra Bacu, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied preto pred rokom začala prípravné práce na štúdii „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského poľnohospodárstva v priestore Európskej únie“. Na sympóziu 19. decembra v tomto roku prediskutovali jeho účastníci tézy a spracované časti tejto štúdie. Závery sympózia sa využijú pre skvalitnenie ďalšieho postupu prác na predmetnej štúdii, potrebnej pre aktívne a úspešné zapojenie sa SR do prípravy modernej agrárnej politiky RÚ a SR.

Peter Baco
poslanec Európskeho parlamentu

19. 12. 2005

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov