V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do EP, Roľnícke noviny publikovali moje názory na možnosti slovenských poslancov presadzovať národné záujmy.

Od roku 2004, kedy sa SR stala členom EÚ, bol Ing. PETER BACO po jedno volebné obdobie doteraz jediným slovenským poľnohospodárskym odborníkom v Európskom parlamente (EP). Tvrdí, že je dôležité, aby naša krajina znovu mala svojho poľnohospodárskeho zástupcu vo Výbore pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu. Namieste je však otázka: Prečo? „V tejto inštitúcii treba predsa presadzovať …

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do EP, Roľnícke noviny publikovali moje názory na možnosti slovenských poslancov presadzovať národné záujmy. Čítajte viac »