marec 2012

Odpovede na otázky polnoinfo.sk – 06.03.2012

Ako hodnotíte súčasný stav poľnohospodárstva? Ako prehlbovanie úpadku v slovenskom poľnohospodárstve a na vidieku vo všetkých oblastiach. Konkrétne v úpadku pri využívaní prírodného produkčného potenciálu, ako aj potenciálu služieb vo verejnom záujme Slovenska, v sebestačnosti, v potravinovej bezpečnosti, v úpadku v produkcie tovarov s vyššou pridanou hodnotou, v zamestnanosti, v mzdovej oblasti a v celkovom …

Odpovede na otázky polnoinfo.sk – 06.03.2012 Čítajte viac »

Článok v SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVINÁCH – 3.3.2012

Výzva špičkových slovenských odborníkov je volaním o záchranu Slovensko hľadá uskutočniteľnú perspektívu v Únii BRATISLAVA (Dušan D. KERNY) – Zastaviť úpadok, diskrimináciu, zmeniť neokoloniálne postavenie Slovenska, poskytnúť uskutočniteľné perspektívy. Taká je jednoznačná výzva odborníkov. Adresátom sú zodpovední predstavitelia – prezidentom republiky počínajúc, regionálnymi a miestnymi inštitúciami a občianskymi združeniami končiac. Formulovanie výzvy – to bola …

Článok v SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVINÁCH – 3.3.2012 Čítajte viac »