január 2006

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska a súčasného predsedu Rady položená na rokovaní pôdohospodárskeho výboru EP dňa 25.1.2006 poslancom Petrom Bacom: Chcem sa spýtať pána predsedu Rady na dve oblasti: 1) V čom sú Vami predložené základné strategické smery Rakúskeho predsedníctva harmonické a v čom sú konfliktné s dlhodobou prognózou vývoja poľnohospodárstva a vidieka v EÚ? …

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska Čítajte viac »

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Peter Baco (NI). – Vážené dámy, vážení páni, odporúčam vám neschváliť predložené tri správy o tzv. reforme režimu s cukrom. Táto reforma totiž ide proti rastu, proti vidieckej zamestnanosti a proti ekonomike najzaostalejších oblastí Európskej únie, a teda aj proti Lisabonskej stratégii. Ani dobré pozmeňujúce návrhy v správach pána Fruteaua túto reformu nemôžu dostatočne zlepšiť. …

Spoločná organizácia trhu s cukrom Čítajte viac »