Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: „Zabezpečiť konkurencieschopnosť agro produktov Európskej únie v rámci globálneho trhu.“ Následne potom: písmeno a) preznačiť ako písmeno b) písmeno b) preznačiť ako písmeno c) písmeno c) preznačiť ako písmeno d) písmeno d) a e) vynechať písmeno f) označiť ako písmeno e) Zdôvodnenie …

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu Čítajte viac »