Dňa 18.10.2022, počas podujatia pri príležitosti 18. ročníka Dňa vidieka v NR SR s názvom „Atraktívnejší vidiek“, som mal k účastníkom nasledovný príhovor:

Vidiecky parlament na Slovensku – Deň vidieka v Národnej rade SR – príhovor

Vážený pán predseda NRSR, vážený pán predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a ŽP, vážené dámy poslankyne NRSR, vážení páni poslanci NRSR, vážená pani predsedníčka vidieckeho parlamentu, vážené členky a členovia tímu projektu Polirural Slovensko, vážené členky a vážení členovia monitorovacieho výboru, vážené dámy, vážení páni.

Rád som prijal ponuku spolupôsobiť v monitorovacom výbore, ako čestný člen.

Vypracovanú Víziu pre atraktívnejší vidiek Slovenska, ako pilotnú súčasť projektu Polirural,   považujem za kvalitný a veľmi aktuálny akt pre národohospodárske formovanie a pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Tento optimistický projekt vyvoláva nádej, že aj v súčasnej, globálne zložitej dobe dokážeme nachádzať riešenia.

Môj mierny optimizmus vyplýva z dlhodobého záujmu o systémové, vizionárske riešenia, podobne ako rieši tento projekt. Desiatky rokov v spolupráci so SAV sledujem Výročné správy  OSN „Stav budúcnosti“. Autorom je najväčšia futurologická organizácia koordinujúca  futurológov zo 180 štátov sveta. Optimisticky vyznieva  nasledovný záver týchto správ  „Ľudstvo  dokáže  vyriešiť všetky súčasné aj budúce problémy. To platí za podmienky, že sa budú uplatňovať správne politiky.“ Druhá veta tohto citátu je príčinou spresnenia osobného optimizmu, prívlastkom mierny.

Veríme, že tohtoročný, už 18. ročník Dňa vidieka, dnes v NRSR, nakopne politické sily na Slovensku, aby sa trvalo udržateľnému rozvoju vidieka SR postavili tak, ako sa patrí na silný štát. Ukotvenie Doktríny pre vidiek v ústavnom zákone, ako súčasti národnoštátnych záujmov na základe celospoločenského konsenzu, je tou správnou cestou.

Dovoľte mi poukázať na pôdohospodárstvo, ako kľúčovej  produkčno-ekonomickej zložky trvalej udržateľnosti vidieka. Pre revitalizáciu na potrebný výkon pôdohospodárstva je treba zdvojnásobiť kapitál na 1 ha pôdy. Podobne ako pri založení samostatnej SR, v podmienkach finančnej krízy, sa vhodnými finančnými nástrojmi multiplikoval potrebný kapitál. Potvrdzujú to aj viaceré zahraničné skúsenosti.

Príroda určila Slovensku vidiecku podobu. Bez úspešného rozvoja vidieka nemôžeme mať úspešný štát. Rozvoj vidieka potrebuje schopných ľudí. Ľudia potrebujú dôstojné sociálne podmienky, služby a príjem. Pre našich potomkov musíme ochrániť pôdu, životné prostredie a rešpektovať nároky prírody. Výstižne to vyjadril pán predseda výboru MVDr. Karahuta na ostatnom zasadnutí monitorovacieho výboru: „Najlepšie klimatické opatrenie je podpora lokálnej produkcie“. Vízia predpokladá  racionálny prechod na pestrú štruktúru podnikateľských foriem, optimálne zabezpečujúcu požiadavky doby.

Prajem Vám, dámy a páni, radosť zo zatraktívňovania slovenského vidieka.

 

Bratislava, 18. októbra 2022                                                           Ing. Peter Baco, PhD.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov