Zvyšovanie cien potravín v EÚ a v rozvojových krajinách

Zdražovanie potravín je dôsledkom súčasnej rozkolísanej /volatility/ agrárnych trhov, ktoré sú od prírody nestabilné.

Prvoradou úlohou agrárnych politík preto vždy bolo a trvalo zostáva eliminovať takúto prirodzenú nestabilitu.

Pripomeniem tu biblický príbeh o sedem tučných a sedem chudých kravách, keď spoločnosť už pred tisícročiami dokázala organizáciou agrárnych trhov zabrániť volatilite na agrárnom trhu a poskytnúť Egyptu podmienky pre rozkvet, zatiaľ čo iné spoločnosti trpeli hladomorom a vojnami pred nedostatok potravín.

Celé dejiny ľudstva sa v rozhodujúcej miere odvíjali od schopnosti konkrétnej spoločnosti akceptovať túto prioritu agrárnej politiky.

Prebiehajúci boj vo WTO o vojensko-mocenské, či obchodno-ekonomické národné záujmy, ktorého sme dnes svedkami, je však žiaľ potvrdením celkom iných priorít agrárnych politík. Organizovanie stability agrárnych trhov treba preto aj na pôdu WTO dostať ako prioritu, na podporu zmysluplnosti národných agrárnych politík , vrátane SPP /CAP/.

Inak mlátime prázdnu slamu a budeme to robiť dovtedy, kým nás globálna potravinová kríza neprinúti k radikálnym opatreniam, samozrejme na škodu verejnosti, farmárov a na prospech špekulantov.

Najdôležitejší je mať dostatok odvahy pozrieť sa pravde do očí.

 

Z webových stránok Európskeho Parlamentu

Zdražovanie potravín je dôsledkom súčasnej volatility agrárnych trhov, ktoré sú inak prirodzene nestabilné. Prvoradou úlohou agrárnych politík preto vždy bolo a aj natrvalo zostáva eliminovať takúto nestabilitu.

Spomeniem tu biblický príbeh o siedmich tučných a siedmich chudých kravách, keď spoločnosť už pred tisícročiami dokázala organizáciou agrárnych trhov zabrániť volatilite na agrárnom trhu a poskytnúť Egyptu podmienky pre rozkvet, zatiaľ čo iné spoločnosti trpeli hladomorom a vojnami pre nedostatok potravín.

Celé dejiny ľudstva sa v rozhodujúcej miere odvíjali od schopnosti každej spoločnosti akceptovať túto prioritu agrárnej politiky. Prebiehajúci boj vo WTO o vojensko-mocenské či obchodno-ekonomické národné záujmy, ktorého sme dnes svedkami, je však, žiaľ, potvrdením celkom iných priorít agrárnych politík v súčasnom svete.

Organizovanie stability agrárnych trhov treba preto aj na pôdu WTO dostať ako jeho prioritu na podporu zmysluplnosti akýchkoľvek národných politík vrátane našej spoločnej agrárnej politiky. Inak mlátime, vážené dámy, vážení páni, prázdnu slamu a budeme to robiť dovtedy, kým nás globálna potravinová kríza neprinúti k radikálnym opatreniam, samozrejme, vždy na škodu verejnosti, farmárov, ale na prospech špekulantov. Najdôležitejšie je preto mať dostatok odvahy pozrieť sa pravde do očí

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov