Príhovor k medzinárodnému zasadnutiu hodnotiteľov hydiny

Trenčianske Stankovce, 19. 9. 2008

Medzinárodné zasadnutie hodnotiteľov a zasadnutie Europskej štandardnej komisie pre hydinu Europskeho chovateľského zväzu (EE)

Vážené dámy a páni milí „priatelia chovatelia“.

V prvom rade Vás, vážení zahraniční hostia, srdečne vítam u nás na Slovenku – na Považí, na historickej Európskej križovatke Sever – Juh, Východ – Západ, tu pod starobylým Trenčianskym hradom. S osobitným potešením vítam u nás vrcholných funkcionárov Europskeho chovateľského zväzu. Ako rodák z tohto kraja a doslova sused pána Petra Žuffu, , zástupcu Slovenského ale i českého zväzu chovateľov v Europskom chovateľskom zväze a člena Europskej štandardnej komisie pre hydinu pozdravujem všetkých Vás svojich rodákov z Trenčianska a z celého Slovenska. Ako slovenský politik, aj ako poslanec EP mám záujem na tom, aby sa Vaše trojdňové pracovné stretnutie vydarilo, aby ste naplnili ciele ktoré ste si stanovili, aby ste odchádzali domov uspokojení po odbornej, aj spoločenskej stránke.

Rád som prijal záštitu nad týmto medzinárodným zasadnutím aj preto, lebo problematika šľachtenia zvierat je mi blízka. Viac rokov som bol manažérom v plemenných chovoch ošípaných , hovädzieho dobytka aj koní.

Čo ma ale najviac priťahuje k tomto podujatiu ste Vy, ľudia hodnotitelia, chovatelia, organizátori a funkcionári v drobnochovoch. Najúžasnejšie na Vašej práci je to, že ste sa dokázali vnútorne stotožniť s týmto svojim poslaním – hodnotiteľa hydiny. Všetky svoje ekonomické a spoločenské záujmy realizujete v tejto svojej záľube. Bez nadsadenia sa dá povedať, že ste realizátori európskeho hodnotového systému. Ukazujete naozaj všetkým Európanom smer zmysluplnej vyššej kvality života, kde dominujú dobré vzťahy nad individualizmom, kde dominuje udržateľný rozvoj nad neobmedzenou materiálnou chamtivosťou, kde sa rešpektujú prírodné pravidlá a zákonitosti, kde voľno-časové, dobrovoľné hobby prináša všestranný celospoločensky prospech.

Drobnochovateľstvo je predmetom záujmu všetkých generácií. Tej zrelej generácii je často pekným naplnením zmyslu života. Osobitne významný prínos Vašej činnosti sú Vaše osobné individuálne príklady pre deti a prichádzajúcu generáciu. Veď nič vo výchove nemá väčšiu silu ako dobrý príklad dospelých. Vy ste takýmto pozitívnym príkladom. Ako už niekto povedal, koho naučili za mlada mať rád zvieratá, bude po celý život dobrý človek. Treba vyzdvihnúť práve obrovský význam drobnochovateľstva pri zatiahnutí mládeže do aktívneho, tvorivého, s prírodou spojeného zmysluplného využívania voľného času, v kontraste s mrhaním mladosti pre protispoločenské aktivity.

Keď zdôrazňujeme sociálno-morálne a výchovno-terapeutické zásluhy členov Európskeho chovateľského zväzu, neznamená to, že by sme si neuvedomovali aj obrovský hospodársky význam drobnochovu hydiny a drobnochovu vôbec pre vidiecku ekonomiku a vidiek ako celok. Našťastie máme už za sebou v EÚ obdobie, keď sa drobnochov považoval za dožívajúcu relikviu, neschopnú obstáť v konkurencii s masovou výrobou pre trh. Veci sú dnes jasné: živočíšna produkcia pre trh a drobnochovateľstvo nie sú vôbec vo vzájomnej konkurencii. Naopak, veľmi dobre sa môžu doplniť a harmonicky spolu formovať vidiek. Potvrdzuje to aj v posledných rokoch až neuveriteľná dynamika nárastu aktivít asociácie človeka so zvieratami práve v ekonomicky najvyspelejších krajinách EÚ.

Veľmi sa teším z výsledku mnohoročného snaženia našich slovenských drobnochovateľov hydiny /mimochodom s veľkou tradíciou/ , medzi ktorými je napríklad aj naposledy uznanie bieleho farebného rázu nášho Slovenského plemena sliepok Oravka. Za ocenenie ich práce možno považovať aj poverenie zorganizovať toto medzinárodné zasadnutie, ako aj poverenie zorganizovať Európsku výstavu v roku 2009 v Nitre.

Dámy a páni, Vaša ušľachtilá, všestranne prospešná, práca v drobnochove hydiny nachádza pochopenie v Pôdohospodárskom výbore EP. Domnievam sa, že je dostatok dôvodov veriť, že toto Vaše ušľachtilé snaženie bude naďalej podporovať celý parlament. Osobne budem veľmi rád tomu venovať potrebné úsilie. Je krásne spolupracovať s nadšenými, iniciatívnymi ľuďmi. To je istota pre riešenie problémov, aj pre potešiteľné výsledky.

Blahoželám Vám dámy a páni k úspechom, ktoré ste doteraz dosiahli vo všetkých pozíciách, ktoré v drobnochovateľstve zastávate. Chcem Vás povzbudiť vo Vašej ďalšej práci, v ktorej Vám želám úspechy a osobné uspokojenie. Ešte raz, vitajte v Trenčianskych Stankovciach.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov