Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu HZDS ubezpečujem pána Barrosu, že ako realisti podporujeme jeho rozvojové zámery a to najmä vo vede, výskume a vzdelávaní. Limitujúcim však pre napredovanie Európskej únie je aj racionalizácia spoločnej agrárnej politiky ako rozpočtovo najnáročnejšej oblasti.

Súčasná spoločná agrárna politika a jej reformy majú žiaľ spoločný len názov, keďže napr. v priamych platbách spoločná agrárna politika podporuje až niekoľkonásobne viac pôvodné štáty EÚ oproti novým členom. Výsledkom je, že až tretina trhu potravín v nových členských štátoch je obsadená potravinami z EÚ-pätnástky, hoci len donedávna boli aj noví členovia EÚ čistými exportérmi potravín. Táto spoločná agrárna politika, podporujúca nižšiu hospodárnosť a útlm produkcie, nám všetkým ale veľmi zhoršuje vyhliadky obstáť v konkurencii s tretími krajinami.

Najmä nová agrárna politika USA je rozvojová, expanzná až agresívna. Pričom už dnes Spojené štáty vyrábajú potraviny o polovicu lacnejšie. Po nasledujúcom kole WTO sa naše pozície výrazne zhoršia. Sme preto pripravení, pán Barroso, podporovať takú spoločnú agrárnu politiku, kde namiesto administratívneho zápasu vo vnútri EÚ sústredíme naše úsilie na rast konkurencieschopnosti potravín, našich spoločných potravín Európskej únie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov