Základné práva v EÚ

Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 – Štrasburg

Vysvetlenia hlasovania
Informe: Giusto Catania (A6-0479/2008 )

Peter Baco (NI ). – Hlasoval som za správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 až 2008.
Túto moju podporu som viazal na neprijatie pôvodne navrhovanej formulácie v článku 49 o podpore územných a regionálnych autonómií. Považujem to za jasný odmietavý signál snahám provokatérov a konšpirátorov akokoľvek špekulovať so statusom quo. Európsky parlament teda neprijíma hry o územnej a regionálnej autonómii. Je to veľmi cenný záver dnešného pléna Európskeho parlamentu, ku ktorému všetkým nám blahoželám

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov