Základné práva v EÚ

Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 – Štrasburg

Vysvetlenia hlasovania
Informe: Giusto Catania (A6-0479/2008 )

Peter Baco (NI ). – Hlasoval som za správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 až 2008.
Túto moju podporu som viazal na neprijatie pôvodne navrhovanej formulácie v článku 49 o podpore územných a regionálnych autonómií. Považujem to za jasný odmietavý signál snahám provokatérov a konšpirátorov akokoľvek špekulovať so statusom quo. Európsky parlament teda neprijíma hry o územnej a regionálnej autonómii. Je to veľmi cenný záver dnešného pléna Európskeho parlamentu, ku ktorému všetkým nám blahoželám

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov