List ministrovi MPSR

Bratislava 14. 03. 2009

Vážený pán minister,

ďakujem za dôveru, ktorú ste mi vyjadrili Vašim listom zo dňa 4. 3. 2009 vo veci podpory Vášho úsilia pri odstraňovaní krízy na trhu s mliekom. Informujem Vás o krokoch, ktoré som urobil:
– podľa Vášho návrhu som prerokoval s Vašimi odborovými pracovníkmi možnosti riešenia tejto krízy
– prejednal som s poslancami Európskeho parlamentu zo Slovenskej republiky obsah listu, s ktorým ste sa na nich obrátili v tejto záležitosti
– s predsedom výboru AGRI – Európskeho parlamentu sme sa dohodli, že do konca marca zvolá k riešeniu tohto problému poradu zainteresovaných, kde zaujmeme stanovisko vo veci
– komunikujem v tejto záležitosti s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie
– vystúpil som 12. 3. 2009 na protestnom zhromaždení poľnohospodárov v Prahe, kde som účinne a s priaznivou odozvou podporil požiadavku výrobcov mlieka na stanovenie minimálnej ceny surového mlieka

Z vecného hľadiska považujem za najefektívnejšiu cestu riešenia tejto krízy dočasné stanovenie minimálnej ceny mlieka. Je to opodstatnené aj preto, že principiálne platí zásada, že keď sa reguluje kôtou množstvo, je chybou neregulovať aj cenu. Ak sa vo finančnom sektore aplikujú nebývalé a doteraz nepredstaviteľné antitrhové opatrenia, je opodstatnené, neštandartné opatrenia prijať pre krízovú – neštandartnú situáciu v surovom mlieku, ako najcitlivejšej komodite na agrárnom trhu.

Som Vám, vážený pán minister, kedykoľvek k dispozícii pre osobnú konzultáciu.

S úctou

Vážený pán
Stanislav Bacík
Minister pôdohospodárstva SR
Bratislava

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov