Dve otázky

Dve otázky pre poslanca Európskeho parlamentu /EP/ Ing. Petra Bacu, PhD
(Zvolensko – Podpolianske noviny; 30/03/2009)

Je pravda, že ste v Európskom parlamente schválili bezplatné poskytovanie potravín pre chudobných občanov?

– Áno, schválili sme pokračovanie Programu bezplatného poskytovania potravín pre najodkázanejšie osoby v EU /ďalej Program/. Dokonca sme o tretinu zvýšili objem peňazí pre tento Program. V máji 2008 sme právo na jedlo kvalifikovali ako základné právo človeka.
Pôvodne išlo o sociálne použitie prebytkov potravín, ktoré sa dovtedy neefektívne likvidovali
iným spôsobom. Dnes sa pre tento Program kupuje stále viac potravín priamo na trhu.

Ako môže Program pomôcť Slovákom v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska?

– Teraz, v čase prehlbujúcej sa krízy, sa môže zvýšiť počet najodkázanejších osôb práve v chudobnejších regiónoch Slovenska. Medzi takéto osoby sa do Programu zaraďujú nezamestnaní,
postihnuté deti, staršie osoby v zlej materiálnej situácii, rodiny v ťažkej situácii, osoby samostatne vychovávajúce deti, bezdomovci a migranti. SR sa prihlásila do Programu pred niekoľkými mesiacmi a potraviny podľa neho začne poskytovať po septembri tohto roku. Program zabezpečuje, z peňazí EU, Poľnohospodárska platobná agentúra. Priamy výkon poskytovania potravín zabezpečia certifikované organizácie /napríklad charita/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov