Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja kapitoly 7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009, Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja, kapitoly  7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku Toto stanovisko sa snaží o podporu kontinuity stratégie poľnohospodárstva SR do roku 2015 so stratégiou z Programového vyhlásenia súčasnej Vlády SR. Stručné zdôvodnenie. Programovaný útlm agrárneho odvetvia po r. 1999, sa Vláda SR …

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja kapitoly 7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku Čítajte viac »