Koľko do systému dáš, toľko z neho dostaneš

Článok uverejnený v Roľníckych novinách dňa 23.10.2013 pod názvom: „KOĽKO DO SYSTÉMU DÁŠ, TOĽKO Z NEHO DOSTANEŠ.“

Vláda SR nedávno schválila štátny rozpočet na rok 2014, ktorý minister pôdohospodárstva označil za výsledok kompromisu. A ten kompromis hovorí, že jeho rezort bude mať v budúcom roku k dispozícii menej peňazí než v tomto roku.

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude teda musieť urobiť potrebné úsporné opatrenia. A tie sa napriek zvýšeniu balíka na priame platby či zachovaniu prechodnej vnútroštátnej pomoci určite dotknú aj poľnohospodárskej prvovýroby.
Spomenieme napríklad štátnu pomoc, ktorá by mala dosiahnuť len okolo sedem miliónov eur. Aj keď v tomto prípade o medziročnom znížení príliš hovoriť nemožno. Rozdiel medzi rokom 2013 a 2014 totiž vytvára 10 miliónov eur, ktoré boli v tomto roku vyčlenené na refundáciu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Nízka štátna pomoc okrem iného znamená, že zrejme opäť nebudú zdroje na riešenie rizík, ktoré možno v poľnohospodárstve očakávať z dôvodu výskytu nepriaznivých poveternostných udalostí, či z dôvodu výskytu chorôb zvierat. Nízka štátna pomoc taktiež limituje možnosti ministerstva v prípade podpory chovateľov monogastrickcýh zvierat, či pri podpore toľko proklamovaného zamestnávania v poľnohospodárstve.
„Štátna pomoc je pritom určená na podporu národných rozvojových priorít, teda tých komodít, ktoré chce štát zveľaďovať. Štátna pomoc je však u nás až niekoľkonásobne nižšia ako v okolitých „postsocialistických“ štátoch a až desiatky násobne nižšia ako v Rakúsku. Tento deficit sa pritom neustále prehlbuje,“ uviedol Peter Baco, exminister pôdohospodárstva a bývalý poslanec EP.
„Štátne prostriedky schválené pre tento či budúci rok sú celkom nedostatočné,“ konštatuje P. Baco. „Pri platnosti zásady „koľko do systému dáš, toľko z neho dostaneš“ to znamená nielen pokles produkcie, ale aj spotreby slovenských potravín. Žiaľ, pri nevyhnutnom náraste vidieckej nezamestnanosti a celkovom oslabení vidieckej ekonomiky.“
Zdroje z EÚ síce tvoria gro agrárnych podpôr, ale len oni na napĺňanie cieľov našej agrárnej politiky, respektíve v tomto roku schválenej koncepcie rozvoja pôdohospodárstva, nestačia. „Navyše, efekt európskych peňazí závisí od toho, či a do akej miery ich dokáže štátna exekutíva účelovo viazať pre motiváciu podnikateľov na plnenie týchto cieľov. Predovšetkým ide o motiváciu viazanými priamymi platbami a konkurencieschopnosť zvyšujúcimi podpornými opatreniami v Programe rozvoja vidieka,“ pripomína P. Baco.
Ako ďalej dodáva, aj diskutovaný presun financií z II. piliera do I. piliera je len „priehľadná“ forma, ako nedať zo štátneho rozpočtu peniaze do agrárneho rezortu, lebo projekty II. piliera musí štát spolufinancovať.


Článok obsahuje odpovede na otázky z redakcie Roľníckých novín zozbieraných a postupne uverejňovaných počas leta 2013.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov