Pri príležitosti môjho životného jubilea…

V päťročných intervaloch som organizoval priateľské stretnutia v Trenčíne. Hovorilo sa na nich najmä o aktualizácii koncepcie agrárnej politiky. Zvykli sa aj pripomenúť okrúhle aktuálne narodeniny účastníkov, napríklad akademik Plesník, prof. Konôpka, Ing. Baco.

V roku 2020 sa pripravované stretnutie na 17. apríla zo známych dôvodov odložilo na neurčito. Komunikácia, vrátane blahoželaní, sa v obmedzenom rozsahu uskutočnila poštovými technológiami. Osobne som poďakoval  elektronicky gratulantom za milé slová.

Predsedníctvo SAPV mi listom predsedu poďakovalo za prácu a zagratulovalo k jubileu. S potešením som prijal tento pozdravný list a taktiež listom som poďakoval. Dovolil som si pripomenúť, že v programovom vyhlásení Vlády SR je záväzok aktualizovať Agrárnu koncepciu SR. Po vynikajúcich doterajších skúsenostiach z prognostických a vizionárskych prác spracovaných  SAPV je nevyhnutné presadiť vedecké videnie a riešenie komplikujúcej sa situácie aj teraz.

Oba listy prikladám.

 

List predsedu SAPV

Moje poďakovanie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov