Pri príležitosti môjho životného jubilea…

V päťročných intervaloch som organizoval priateľské stretnutia v Trenčíne. Hovorilo sa na nich najmä o aktualizácii koncepcie agrárnej politiky. Zvykli sa aj pripomenúť okrúhle aktuálne narodeniny účastníkov, napríklad akademik Plesník, prof. Konôpka, Ing. Baco.

V roku 2020 sa pripravované stretnutie na 17. apríla zo známych dôvodov odložilo na neurčito. Komunikácia, vrátane blahoželaní, sa v obmedzenom rozsahu uskutočnila poštovými technológiami. Osobne som poďakoval  elektronicky gratulantom za milé slová.

Predsedníctvo SAPV mi listom predsedu poďakovalo za prácu a zagratulovalo k jubileu. S potešením som prijal tento pozdravný list a taktiež listom som poďakoval. Dovolil som si pripomenúť, že v programovom vyhlásení Vlády SR je záväzok aktualizovať Agrárnu koncepciu SR. Po vynikajúcich doterajších skúsenostiach z prognostických a vizionárskych prác spracovaných  SAPV je nevyhnutné presadiť vedecké videnie a riešenie komplikujúcej sa situácie aj teraz.

Oba listy prikladám.

 

List predsedu SAPV

Moje poďakovanie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov