marec 2008

Eurofondy – najväčšia výzva roka 2008

(OBECNÉ NOVINY; 12/2008; 18/03/2008; s.: 1; Bohumil M. OLACH ) Ak by sme chceli dať roku 2008 z pohľadu ekonomiky krajiny – vrátane samosprávy jej obcí, miest a regiónov – nejaký punc, mohli by sme ho označiť za rok eurofondov. Národný strategický referenčný rámec (ďalej NSRR) pre Slovenskú republiku mal prinášať prostriedky pre SR už …

Eurofondy – najväčšia výzva roka 2008 Čítajte viac »

A zajaca chytajú len za chvost…

(Roľnícke noviny; 14/03/2008; s.: 6; IVAN JAVOR ) Politika by v agrárnej a vidieckej problematike nikdy nemala prevládať nad ekonomikou a racionálnosťou. Napriek tomu, že túto myšlienku preferuje väčšina podnikateľov v poľnohospodárstve a potravinárstve, väzby vidieka a agrárneho sektora na politickú scénu sú, bohužiaľ, skutočnosťou. BRATISLAVA. „Všetky dôležité rozhodnutia majú politický charakter, pretože k nim …

A zajaca chytajú len za chvost… Čítajte viac »

Hodnotenie stavu SPP

Peter Baco (NI ). – (SK) Veľmi si cením prácu spravodajcu, pána Goepela. Príprava správy bola zložitá aj preto, lebo v podkladovom materiáli chýbajú analýzy zhodnotenia možných riešení, príslušné prípadové štúdie, nevyhnutné exaktné údaje. Napríklad Komisia obhajuje redukciu priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky iba všeobecným konštatovaním, že veľké podniky takúto pomoc nepotrebujú. Pritom ale fakty …

Hodnotenie stavu SPP Čítajte viac »

Ako ďalej s „eurobyrokraciou“?

(Roľnícke noviny – 7.3.2008) BRATISLAVA – Spoločný postup v rámci Európskej únie (EÚ) v súčasnosti zabezpečujú najmä tri nadnárodné inštitúcie. Európska komisia (EK) má oprávnenie iniciovať a vykonávať rozhodnutia, Rada ministrov Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament (EP) sa podieľajú na zákonodarnej moci, pričom vplyv tej poslednej sa postupne zvyšuje. V západnej Európe však pribúdajú …

Ako ďalej s „eurobyrokraciou“? Čítajte viac »

FOTO SK 2006 v Bruseli – „Svojrázne v spoločnom“

(Digi Revue; 03/2008; 04/03/2008; s.: 56; Mgr. Fero Tomík ) V živote človeka sú chvíle, kedy je hrdý na to, že je v pravej chvíli na pravom mieste. Nie náhodou, ale zaslúžene. Je mu fajn. Taký pocit som prežíval pri inštalácii fotografií trinástich slovenských fotografov v budove Európskej komisie – Berlaymont v Bruseli 9. januára …

FOTO SK 2006 v Bruseli – „Svojrázne v spoločnom“ Čítajte viac »