Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

1. Aktuálnosť literárneho odkazu
Posudzovaná práca je nanajvýš aktuálna zo všetkých hľadísk. Je odvážna, netradičná, pravdivá. Tak to naozaj bolo.V tom istom čase, v ktorom autor predsedoval, som ja pracoval „cez kopec“ na inom JRD, hoci v úplne iných podmienkach, ako zootechnik. Ako nečlen strany som potom išiel tiež predsedovať. Potvrdzujem teda autentičnosť udalostí z rukopisu tiež ako ich priamy účastník. Škoda, že nemáme podobné literárne podchytenie aj úplných začiatkov JRD na takej zasvätenej úrovni, ako to urobil autor posudzovaného rukopisu.
Aktuálnosť rukopisu znásobuje „ pohľad z odstupu“ tým, že autor v druhej časti diela porovnáva všestranne zatracované obdobie budovania socializmu, s obdobím samoregulácie spoločnosti trhom. V našich geopolitických podmienkach bolo obzvlášť dôležité, aby boli „správni muži v správnom čase, na správnych miestach.“ Vždy to bolo, je a bude o ľuďoch, bez ohľadu nato, či ich deleguje do funkcií politbyro jedinej strany, alebo pluralitnej spoločnosti, alebo iný systém výberu ľudí.
Hoci pre autora nebolo ľahké písať o svojom úspešnom predsedovaní tak, aby to nevyznelo ako sebachvála, tento jeho príbeh je príkladnou ukážkou ako jeden poctivý, kvalifikovaný, húževnatý, šikovný, pracovitý a predovšetkým dobrý človek v riadiacej funkcii dokáže mať nie len úspech a radosť z práce, ale dokáže tieto „netrhové“ atribúty kvality života preniesť naplno na ľudí vo svojom okolí a pozitívne posunúť dopredu ich osobný zmysel života. Mať radosť z práce, to je posolstvo autora! Mať rád ľudí, nikoho nezatratiť to je posolstvo! Cítiť sociálne, konať efektívne, to je posolstvo! Nevzdávať sa, vždy hľadať alternatívy to je posolstvo! Byť ochotný a schopný sebareflexie, to je posolstvo! Masa sa chová tak, ako je motivovaná a iné veľké a malé konštruktívne posolstvá si môže každý z tejto knihy odvodzovať na pokračovanie.

2. Literárna stránka rukopisu

Podľa autora ide o dielo socialistického realizmu. Ja sa prikláňam skôr k názoru, že máme do činenia s literatúrou faktu. Niektoré časti majú jednoznačne dokumentaristickú podobu. Autor sa nevyhýba ani priamej propagande. Občasne mentorovanie pripomína učebnicové texty. Teda žánrovo rôznorodé dielo.
Necítim sa byť kvalifikovaný na posudzovanie literárnej stránky rukopisu. Moje poznámky v tomto smere majú jediný cieľ a to, získať autora pre myšlienku spolupracovať s literárne zdatným profesionálom. Považujem to za zásadnú vec, hoci autor to vo vnútri posudzovaného textu priamo nepripúšťa. Nemôžeme byť všetci odborníci na všetko. Len veľmi málo ľudí by napríklad dokázalo úspešne riadiť JRD.
Posudzovaný text je pre mňa /ako znalca pomerov/ zrozumiteľne štylizovaný. Má vnútornú gradáciu napriek tomu, že osobný príbeh hlavnej postavy je popretkávaný inými príbehmi, ktoré by mohli byť základom pre samostatné literárne diela.
Úvod mi pripadá trochu ťažký. Mal by byť ľahučký, pekný, ľahko zrozumiteľný, vťahujúci čitateľa. Vrátil som sa k nemu viac krát. Obsahovo to úplne sedí. Ale štýlom je to, akoby od iného autora.

3. Členenie textu, grafika

Dielo je rozsiahle. Ak aby sa vydavateľ veľkorysejšie pohral s priestorovým členením a grafikou knižka tým „narastie,“ ale môže byť dobre prehľadná a čitateľ si z nej bude môcť vybrať to, čo by si chcel prečítať najskôr.
Podobne by prípadné autentické poznámky, dobové fotografie, grafy či tabuľky, ešte lepšie príslušné kresby celú knihu obohatili a trochu odťažili od nie každému známej problematiky JRD.
Bolo by dobré, možno pod čiarou, na príslušnej strane podať dostatočné vysvetlenie odborných agrárnych pojmov, čo by určite pomohlo záujmu čitateľskej verejnosti.
Pri štúdiu knihy ma tiež napadlo, že je tu toľko krásnych faktov, ľudí, udalostí a myšlienok, že by sa s nimi mohol autor pozabávať a rozpracovať ich do viacerých diel. Možno by stálo za to pouvažovať nad využitím literárnych trendov, ktoré aplikujú napríklad Fulghum, Coelho a ďalší, keď sa sústreďujú na to, aby zaujali čitateľa, ktorý sa chce potešiť a poučiť, hoci nemá veľa voľného času.

Z obsahového hľadiska doporučujem vydanie tejto knižky. Z literárneho hľadiska som na strane profesionáleho posudku. Autora týmto povzbudzujem k ďalšej krásnej tvorbe. Prosím chápať môj posudok ako snahu o získanie čo najväčšieho počtu čitateľov diela. Sám autor, / aj jeho dcéra/ v diele uvažuje nad tým, ako dostatočne zatraktívniť informácie z tohto diela mladým občanom SR. To je otázka, na ktorú hľadám odpoveď aj týmto posudkom.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov