máj 2014

Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu

Všetci si prajeme žiť v demokracii. Naša politická ľahostajnosť však deformuje demokraciu. Veď sotva dvadsať percentná účasť slovenských voličov na doterajších dvoch voľbách do EP je nočnou morou pri hodnotení demokratických pomerov v SR, aj v EÚ. Darmo sa chlácholíme, pri desiatom výročí nášho vstupu do EÚ, ako sme si zafixovali demokraciu vďaka nášmu členstvu …

Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu Čítajte viac »

Voľby do EP 2014

Rád by som dal do pozornosti verejnosti Slovenskej republiky, že v májových voľbách kandidujem za poslanca do Európskeho parlamentu. Obraciam sa s prosbou na tých spoluobčanov, ktorí mi dôverujú, aby ma podporili na kandidátskej listine Strany demokratického slovenska č. 16 a aby krúžkovali č. 7<!. Viem ako pre Slovensko zabezpečiť: Dostatočnú potravinovú suverenitu Ekologické využívanie …

Voľby do EP 2014 Čítajte viac »

Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami

1. Koncom apríla tohto roku v SR vypršalo moratórium na predaj pôdy cudzím štátnym príslušníkom. Zároveň sa pripravuje zákonná úprava, ktorá aby mala túto problematiku riešiť. Sú opatrenia, navrhované v predmetnom zákone, pochádzajúcom z dielne MP RV SR, podľa Vášho názoru dostatočné? Vo vláde schválený Zákon o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku… neobsahuje dostatočné opatrenia …

Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami Čítajte viac »

Reakcia na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov: spájanie FB priateľstva s volebnou agitáciu

V nasledujúcom príspevku reagujem na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov, že spájam toto facebookove priateľstvo s volebnou agitáciu. V nasledujúcom príspevku na Facebooku informujem verejnosť, prečo tak robím. Ospravedlňujem sa tým mojim facebookovým /FB/ priateľom, ktorých spájanie priateľstva a mojej kampane za poslanca do EP uráža. Tým priateľom, ktorých to akýmkoľvek spôsobom emotívne vyrušuje, chcem …

Reakcia na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov: spájanie FB priateľstva s volebnou agitáciu Čítajte viac »

10. výročie vstupu SR do EÚ

Dňa 30. apríla sa konala slávnosť pri príležitosti desiateho výročia nášho vstupu do EÚ, v historickej budove SND, sa zúčastnili aj prví poslanci Európskeho parlamentu za SR z roku 2004. Veríme, že nám občania Slovenskej republiky v májových voľbách dajú svoj hlas a umožnia nám ako kandidátom za SDS pokračovať v diele, ktoré sme pred desiatimi …

10. výročie vstupu SR do EÚ Čítajte viac »

SDS – člen európskej demokratickej strany

V predvečer desiateho výročia vstupu SR do EÚ sa stala potešujúca a významná udalosť pre našu stranu – SDS. Európska demokratická strana nás 30. apríla 2014 prijala za svojho riadneho člena. Znásobí to náš potenciál pri presadzovaní záujmov Slovenska v EÚ. http://www.teraz.sk/slovensko/kozlik-sds-eds-prijatie/82841-clanok.html

Otázka potenciálnemu poslancovi

Ako jeden z kandidátov do Európskeho parlamentu som dostal od Homo Humanus, o. z. otázku: ,,Koľko percent zo svojho platu ste ochotný v prípade svojho zvolenia za poslanca EÚ systematicky poskytovať na zvýšenie príjmov najchudobnejších vrstiev obyvateľstva?“ Na túto otázku odpovedám nasledovne: „100 percent zo svojho platu som ochotný v prípade môjho zvolenia za poslanca …

Otázka potenciálnemu poslancovi Čítajte viac »