júl 2018

V júni 2018 udelil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Zlatý diplom absolventom, ktorí ukončili Vysokú školu poľnohospodársku pred päťdesiatimi rokmi. Moji spolužiaci Daniela Pafčugová, dnes Wolfová a Jozef Bulla zostavili Pamätnicu 50-ročného jubilea. V časti Príspevky, postrehy publikujú príspevok „Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér“, venovaný mne. Hoci sa mi zdá prehnane pozitívny, chápem ho ako prejav kolektívneho potešenia z činnosti, ktorú máme už za sebou. Dovolím si o tom informovať aj širšiu verejnosť.

Ing. Peter BACO, PhD /Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér/ Nebýva obvykle, že z každého ročníka absolventov vzdelávacieho zariadenia sa etabluje špičkový politik a odborník. Pravdepodobne nebude sporu o tom, že Ing. Peter Baco, PhD, absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1968 sa svojou profesionálnou cestou, odbornou erudíciou a schopnosťami dopracoval …

V júni 2018 udelil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Zlatý diplom absolventom, ktorí ukončili Vysokú školu poľnohospodársku pred päťdesiatimi rokmi. Moji spolužiaci Daniela Pafčugová, dnes Wolfová a Jozef Bulla zostavili Pamätnicu 50-ročného jubilea. V časti Príspevky, postrehy publikujú príspevok „Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér“, venovaný mne. Hoci sa mi zdá prehnane pozitívny, chápem ho ako prejav kolektívneho potešenia z činnosti, ktorú máme už za sebou. Dovolím si o tom informovať aj širšiu verejnosť. Čítajte viac »

Otázky a odpovede vypracované pre Slovenské národné noviny dňa 27.06.2018

Mali protesty „malých“ farmárov racionálnu stránku a osoh pre celý agrosektor? Za ostatné roky agrárny sektor nebol predmetom angažovania verejnosti. „Ticho pred búrkou“ naznačovalo, že bežnými formami a prostriedkami sa agrárna téma nedostane do stredu záujmu verejnosti. Nečudo, že sa objavili poľnohospodári pod hlavičkou farmári, mladí aj zrelí, malí aj veľkí, slušní aj arogantní, akože …

Otázky a odpovede vypracované pre Slovenské národné noviny dňa 27.06.2018 Čítajte viac »