Mladí farmári – Valné zhromaždenie v Nitre

Poslanec Európskeho parlamentu, člen pôdohospodárskeho výboru AGRI, Peter Baco mal úvodné vystúpenie a diskutoval na Valnom zhromaždení Združenia mladých farmárov na Slovensku v Nitre, dňa 8. februára 2008.

Vo svojom vystúpení ocenil iniciatívu zakladajúcich členov združenia. Poukázal na nezastupiteľnú úlohu združovania mladých ľudí v poľnohospodárstve. Spoločnú poľnohospodársku politiku EU predstavil ako biznis, kde sa štáty snažia získať pre seba výhody. Aby sme aj my mohli robiť dobrý biznis musíme postupovať cieľavedome a spoločne.

Na základe vlastných pozitívnych skúseností zdôraznil perspektívne a novátorské pohľady zástupcov mladých poľnohospodárov EU ako reálnu reakciu na globálne výzvy. Poukázal na faktoch na neopakovateľné rozvojové možnosti pre podnikanie v pôdohospodárstve ktoré sa práve v týchto rokoch otvárajú.

Oboznámil ich tiež z rozvojovými zámermi súčasnej agrárnej politiky SR, o opatreniach smerujúcich od utlmovania pôdohospodárstva na Slovensku k jeho rozvoju. Poukázal na významný fakt, že SR práve spracovala Dlhodobú prognózu rozvoja pôdohospodárstva na Slovensku, ktorá jasne predznačuje rozvojové možnosti.

V diskusii zodpovedal účastníkom združenia predovšetkým na otázky reforiem SPP a rozvojových perspektív.

Hovorilo sa aj o novej publikácii poslanca „Ani Euro nazmar“, ktorá poskytuje kompaktný a zrozumiteľný prehľad o podporách z Eurofondov.
Účastníci zhromaždenia vyjadrili potešenie nad možnosťou trvalej komunikácie na aktuálne témy slovenskej aj spoločnej agrárnej politiky. Najbližšia komunikácia bude pokračovať v Bruseli 26.februára 2008, kedy bude na pôde Výboru AGRI európskeho parlamentu verejná diskusia práve o postavení ASYF / európska asociácia mladých farmárov/ v SPP.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov