Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá celkové zosúladenie Spoločnej agrárnej politiky s prijatou ústavou? EÚ sa rozšírila, orgány EÚ prijali ústavu. Je vhodné obdobie na deklarovanie princípov, na ktorých EÚ stojí: rovnosť podmienok pre každého, odmietanie všetkých druhov diskriminácie a pod. Skutočnosť je však opačná. Napríklad …

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách Čítajte viac »