Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia)

28. 2. 2006 Nitra,

Konferencia – Olejniny, strategické, agronoické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku.

Vystúpenie Petra Bacu, poslanca Európskeho parlamentu na tému: Stav a zabezpečenie európskeho poľnohospodárstva v období 2007 – 2013

Vážené dámy, vážení páni,

Prajem Vám úspešnú konferenciu. Ďakujem Vám za pozvanie a za možnosť vystúpiť na nej. Téma, ktorú mi pán prof. Miština pre dnešok vyznačil je natoľko široká, že by si zaslúžila celú konferenciu, čo si vy nemôžete dovoliť. Bežne sa chodíme domov na Slovensko vyhovoriť, lebo na vystúpenie v EP býva 1 – 3 min. Tridsať minút teda chápem, ako mimoriadnu príležitosť a výzvu, v ucelenej logike súčasného a možného vývoja SAP EÚ poukázať na možnosti napredovania pre naše slovenské poľnohospodárstvo.

Hoci je SAP zo všetkých politík EÚ najbyrokratickejšia a najcentralistickejšia otvára nám nové príležitosti. Prináša aj značné riziká. Dajú sa viac či menej eliminovať, ale treba o nich otvorene hovoriť, o čo sa pokúsim. Predpokladám že o tom dostanete oficiálne informácie tiež z vládneho hľadiska lebo MP údajne plánuje začiatkom marca veľkú informačnú prednáškovú kampaň. Bolo by to veľmi potrebné.

Samozrejme SAP EÚ je rámec v ktorom sa pohybujeme, ale rozhodujúce faktory nášho úspechu sú v rukách slovenských agropodnikateľov a ich súčinnosti so štátnou exekutívou a s politikou. Vy olejninári to dobre viete, napríklad pokiaľ ide o pravidlá pre bioenergetiku, kde sa SR nachádza a čo to znamená pre podnikateľskú prax.

V úvode mi dovoľte poukázať na 2 oblasti, ktoré sa vyvíjajú inak, ako sme pred našim členstvom do EÚ predpokladali. Tešili sme sa, že rámec SAP je stabilný a budeme poznať pravidlá dopredu, ktoré sa nebudú meniť. Nie je to celkom tak, lebo dosť vecí sa zmenilo (napríklad reforma mlieka) tesne pred našim vstupom. Menia sa, vlastne znižujú sa tiež rozpočty, najmä na RV, oproti pôvodným zámerom. Samozrejme, že rokovania WTO, (ktoré bežia) pomenia nástroje SAP a môžu všetko aj principiálne zmeniť i keď to bude len postupne. Neprešla Ústava EÚ, ktorá mala definovať nové ciele a postavenie SAP. Silnejú hlasy volajúce po radikálnej reforme SAP, po ďalšom znížení administratívy, rozpočtu ale aj po nacionalizácii SAP a i. Teda pracujeme v meniacom sa a často aj v nepredvídateľnom prostredí. Druhá vec, s ktorou treba vážne rátať je, že ekonomická konkurencia vo vnútri EÚ medzi štátmi prebieha možno tvrdšie, ako sme ochotní si pripustiť. Žiaľ prebiehajúce zmeny sa robia prevažne na účet nových členských štátov. Vo svojom vystúpení vyslovím svoj názor na možné riešenie..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov