EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Peter Baco (NI). – Vážené dámy a páni, dnes prerokovávame a zajtra budeme schvaľovať dobre pripravené správy o štrukturálnych fondoch na roky 2007 až 2013. Ako občan Slovenska, novej členskej krajiny Európskej únie, si v tejto súvislosti uvedomujem obrovský význam tejto štrukturálnej pomoci od ekonomicky silných členských štátov pre nové členské štáty. Úprimne si túto …

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Čítajte viac »