EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Peter Baco (NI). – Vážené dámy a páni, dnes prerokovávame a zajtra budeme schvaľovať dobre pripravené správy o štrukturálnych fondoch na roky 2007 až 2013. Ako občan Slovenska, novej členskej krajiny Európskej únie, si v tejto súvislosti uvedomujem obrovský význam tejto štrukturálnej pomoci od ekonomicky silných členských štátov pre nové členské štáty.

Úprimne si túto pomoc Slovenskej republike vážime, sme za ňu vďační a cítime sa zaviazaní. Osobitne chcem oceniť fakt, že v dohode medzi Európskym parlamentom a Radou sa podporujú návrhy nových členských štátov v opatreniach, takzvaných N+3, týkajúcich sa DPH a bývania. Je to dobré a veľmi potrebné riešenie, veď v prvom čítaní v tomto Parlamente hlasovali za tieto návrhy všetci poslanci z nových členských štátov. Z toho dôvodu sa ukazuje správa Zelených – Všeobecné ustanovenie kohézneho fondu – za dokument, bez ktorého sa môžeme zaobísť a neodporúčam ho schváliť.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov