Príhovor IG Hunting 23. 5. 2007

Ďakujem za slovo pán predseda,

Chcem sa vám , poslancovi Dessovi a vaším spolupracovníkom poďakovať za zorganizovanie dnešného zasadnutia Intergroupu – „Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside activities“ k závažnej problematike nerovnováhy kormorána v prírode. Ďakujem aj pánovi Mikovi Ladislavovi z DG ENVI – Direktoriát ochrany prírody a ovzdušia a p. generálnemu sekretárovi Lecocq Yves z F.A.C.E. za osobné konzultácie, ktoré mi poskytli.

Rád by som predovšetkým ocenil veľmi kompetentné prezentácie našich hostí a tiež im ďakujem.

V tejto problematike som preto osobne zainteresovaný, lebo sa na mňa obrátil Slovenský rybársky zväz s požiadavkou o pomoc pri uplatnení ich petície v orgánoch Európskej únie.
V pondelok dostali elektronickou poštou túto petíciu všetci členovia IG – Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside activities, takže ju nebudem čítať. Za veľmi významný považujem fakt, že petíciu podporujú aj kompetentné orgány z Českej republiky, Nemecka, Rakúska a Maďarska. Autori petície sa naliehavo dožadujú jednotného manažmentu regulácie kormoránov z úrovne EÚ.

Vzhľadom na veľmi diferencovaný prístup jednotlivých členských štátov Európskej únie pri uplatňovaní derogácie k smernici „Birds“ Directive č. 79/409/EEC vidia autori preradenie kormorána vedeného pod článkom č.9 – výnimky uvedenej Smernice do Prílohy č.2 danej Smernice ako adekvátny a najefektívnejší spôsob riešenia aktuálnej situácie.

Vážené dámy, vážení páni,
Vzhľadom na závažnosť a rozsah, riziká a predovšetkým časové hľadisko považujem navrhovanú deklaráciu dnešného rokovania za primeranú. Podporujem túto deklaráciu a prihováram sa za jej prijatie.

Chcem sa však zároveň spýtať na predpokladanú spätnú väzbu a ďalší postup pri realizácii tejto deklarácie Je to pre mňa veľmi dôležité pre ďalšiu komunikáciu s autormi petície. Ešte raz ďakujem všetkým za aktívny podiel a podporu pri riešení problému kormoránov.

Som plne k dispozícii pre ďalšiu spoluprácu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov