Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005

Vážené panie poslankyne, väzení pani poslanci,

Dovoľte aby, som Vám odporučil a poprosil Vás aby ste podporili pri hlasovaní  návrh výboru AGRI, ktorý predložil spravodajca pán Janusz Wojciechowski. Chcem mu tiež poďakovať za kvalitnú a húževnatú prácu, ktorú odviedol pri príprave tohto dokumentu.

Dámy a páni, schválením tohto kompromisného návrhu by sme dali najavo ochotu aspoň čiastočne eliminovať nespravodlivé prerozdeľovanie kvót na výrobu zemiakového škrobu medzi staré a nove členské štáty EU. Príklad Poľska, krajiny s najväčšou nezamestnanosťou v EU, je toho jasným dôkazom. Napriek tomu, že sa tu pestuje polovica zemiakov EU pre nízku kvótu musia zemiakový škrob dovážať.

Pri prerokovávaní tejto otázky vo výbore AGRI  sa otvoril aj širší problém diskriminácie poľnohospodárov z nových členských štátov EU. Príklad Poľska je toho jasným dôkazom. Pri prerokovávaní tejto otázky vo výbore AGRI sa otvoril aj širší problém diskriminácie poľnohospodárov z nových členských štátov EÚ. Nakoniec aj v tejto rokovacej sále už odznelo, že pôvodní poľnohospodári EU na ľavom brehu tej istej rieky, v tých istých prírodných klimatických a pôdnych podmienkach dostavajú podporu 400 eur priamych platieb, ale na druhom brehu v nových členských štátoch iba 50 eur/ha. Otvorená diskusia na túto tému vo výbore AGRI ukázala naliehavú potrebu navzájom si vymeniť názory na uplatňovanie spoločnej agrárnej politiky a o problematike podrobne bez predsudkov hovoriť.

Využívam s potešením toto vystúpenie, aby som povedal, že z tejto diskusie, ktorá bola vo výbore AGRI, vyplynula jednoznačná ochota a nielen ochota, mám taký dojem, že až záujem zorganizovať takúto otvorenú výmenu názorov. Aj poľnohospodári mojej krajiny, SR, vidia  v takejto diskusii nádej na elimináciu tenzií z rôzneho uplatňovania agrárnej politiky v rôznych častiach jednotnej EÚ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov