október 2023

Príspevok k Storočnici pôdohospodárskych vied na Slovensku, október 2023

Revitalizácia pôdohospodárstva Slovenska Trvalo udržateľný rozvoj Koncepčné dokumenty na svetovej, európskej a slovenskej úrovni dotýkajúce sa  pôdohospodárstva zdôrazňujú potrebu nápravy problémov nahromadených v ekológii trvalo udržateľným spôsobom. Trvalá udržateľnosť znamená rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi  a ekonomickými záujmami. Zo sociálneho hľadiska sa stále naliehavejšie žiada riešiť narastajúci celosvetový problém príjmovej nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva.  Prudký globálny hospodársky rast spôsobený …

Príspevok k Storočnici pôdohospodárskych vied na Slovensku, október 2023 Čítajte viac »

Projekt aplikácie štandardných medzinárodných ukazovateľov Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov /TUOL/

Roľnícke noviny dňa 27.9.2023 publikovali článok Riešenie problémov lesného hospodárstva v EÚ. V článku sú informácie o tomto projekte a súvisiacich dokumentoch. Na žiadosť autora článku Ing. Igora Michalíka zaujímam na projekt nasledovný názor: Na problematiku štandardných ukazovateľov sa pozerám z dvoch hľadísk. Profesionálne lesnícke prístupy akceptujem. Politické okolnosti spôsobujúce nefunkčnosť, treba principiálne vyriešiť. Je …

Projekt aplikácie štandardných medzinárodných ukazovateľov Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov /TUOL/ Čítajte viac »

Poznámka ku konferencii „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ v dňoch 9. až 11. októbra 2023 v Lesnici.

Je mi ľúto, že som musel ospravedlniť svoju neúčasť na tomto úspešnom podujatí. Považujem za potrebné poukázať na aktuálny paradox vidieka Slovenska. Slovensko je totiž výnimočná krajina s opačnou tendenciou ako väčšina sveta v osídľovaní vidieckych oblastí. Celosvetovo ľudia utekajú z vidieka do miest. Na Slovenskom vidieku narástol počet novo prisťahovalcov o 240 tisíc ľudí …

Poznámka ku konferencii „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ v dňoch 9. až 11. októbra 2023 v Lesnici. Čítajte viac »

Roľnícka beseda, Agrokomplex Nitra 17.8.2023 – podklad pre diskusiu ministrov pôdohospodárstva SR

Počas výstavy AGROKOMPLEX Nitra 17. augusta 2023 zorganizoval minister pôdohospodárstva verejnú diskusiu všetkých doterajších ministrov pôdohospodárstva samostatnej Slovenskej republiky, pod názvom Roľnícka beseda. Predmetom diskusie bolo, čo sa stalo s naším pôdohospodárstvom za ostatných tridsať rokov, čo sme urobili dobre, čo sme mohli urobiť inak a čomu sa nedalo vyhnúť. Budem rád, ak spolu načrtneme …

Roľnícka beseda, Agrokomplex Nitra 17.8.2023 – podklad pre diskusiu ministrov pôdohospodárstva SR Čítajte viac »