Prednáška na konferencii Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“

Prednáška na konferencii Panslovanskej únie Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“, ktorá sa uskutočnila dňa 12. novembra 2014 v Bratislave Pôda a politika Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Rýchlosť týchto zmien rastie. Nielen futurológovia nastoľujú otázky, čo tieto zmeny spôsobia o niekoľko rokov, o niekoľko desaťročí aj storočí. …

Prednáška na konferencii Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“ Čítajte viac »