Úspešný doktorand z Bruselu

(Roľnícke noviny; 10/04/2008; s.: 6; JURAJ BOJNICKÝ )

V zaujímavom, ale priateľskom duchu sa niesla minulotýždňová obhajoba dizertačnej práce bývalého ministra pôdohospodárstva a dnes poslanca Európskeho parlamentu Petra Baca.

NITRA. Vo svojej téme Integračné a globalizačné tendencie v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe SR netradične spojil politiku a jej vplyv na naše chlebové odvetvie. Peter Baco poukázal na to, co v súčasnosti vnímame ešte citlivejšie. Je to vzrastajúci vplyv agrokomplexu na ekonomiku Slovenska.

„Potravinársky priemysel má v Európskej únii 13,6-percentný podiel na hrubom domácom produkte. V prípade automobilového priemyslu je to len 11,3 percenta a u chemického priemyslu je to ešte menej. Aj na Slovensku má poľnohospodárstvo významný podiel na HDP – napríklad ešte v roku 2005 bol podiel agrárneho odvetvia na tvorbe HDP raz taký ako podiel výroby automobilov,“ uviedol Peter Baco.

Tieto údaje jednoznačne vyvracajú údajnú stratu významu poľnohospodárstva v ekonomike Slovenska. Netradičný doktorand nezabudol pripomenúť, že prevzatie Spoločnej agrárnej politiky EU má na smerovanie slovenského poľnohospodárstva v strednodobom horizonte pozitívny vplyv.

Avšak každá minca má dve strany. Na jednej je to rast mimotrhových a celkových príjmov poľnohospodárov, ale na druhej utlmovanie produkcie.

Samotná obhajoba práce, ktorá sa zameriava na obdobie rokov 1990 až 2006, mala vzhľadom na odborné skúsenosti jej autora otvorenejší charakter.

Otázky sa totiž netýkali len samotnej práce, ale i názorov autora na agrárnu politiku únie a celkové smerovanie nášho poľnohospodárstva.

Prítomní nezabudli ani na aktivity P. Baca v časoch, kedy sa mali nitrianske univerzity zlúčiť. Zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vraj pritom mala ostať len jedna fakulta. O to zaujímavejšie bolo sledovať, ako doktorand Peter Baco obhajuje prácu na univerzite, na ktorej zachovaní sa podieľal.

Samozrejme, že doterajšie skúsenosti P. Baca, jeho odborné vedomosti a kvalita práce zabezpečili, že mu bol titul PhD. udelený.

JURAJ BOJNICKÝ

Prevzatie Spoločnej agrárnej politiky EÚ má na náš agrokomplex pozitívny vplyv.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov