2007

Spoločná organizácia trhu s vínom

Peter Baco (NI ). – Pýtam sa, ide v reforme skutočne o dobré víno? Dobré víno je víno predsa, ktoré je predané. To znamená, že zákazník akceptuje jeho kvalitu za ponúkanú cenu. Niektoré štáty Európskej únie však produkujú nepredajné vína, čo stojí daňových poplatníkov 500 miliónov eur ročne. Slovenská republika, ale aj ďalšie členské štáty …

Spoločná organizácia trhu s vínom Čítajte viac »

Námety k spoločnému stanovisku Francúzska a Slovenska k reforme SPP

január 2008 – Francúzska orientácia reformy SPP na – sebestačnosť a bezpečnosť potravín v EÚ – svetovú vybilancovanosť v potravinách – posilnenie vidieckej ekonomiky pre jeho zachovanie – zmiernenie klimatickej hrozby – je príťažlivá pre Slovensko, lebo – akcentuje nezastupiteľnú rolu agrokomplexu v spoločnosti – ako živiteľa národov – ako hospodára v prírode – ako …

Námety k spoločnému stanovisku Francúzska a Slovenska k reforme SPP Čítajte viac »

Pesticidy

14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (rozprava) Peter Baco (NI ). – Za mimoriadne cenné však považujem aj požiadavky všetkých troch správ na vysokú kvalifikovanosť ľudí vo všetkých fázach manipulácie pohybu pesticídov. Akčné plány, integrované riadenie, prísnosť pri …

Pesticidy Čítajte viac »

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie na tému: „Riešenie REGIONÁLNYCH DISPARÍT A NEROVNOVÁŽNYCH STAVOV v prírodnom a hospodárskom prostredí“ Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy V súlade so zámermi organizátorov dnešnej konferencie, poukázať na príčiny a možné riešenia regionálnych disparít, sa vo svojom vystúpení zameriam na Spoločnú poľnohospodársku politiku …

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí Čítajte viac »

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“. Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Zúčastnilo sa ho takmer sto lesníkov, vrátane vedúcich pracovníkov MP SR, štátnych …

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny Čítajte viac »

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“. Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Pán poslanec Európskeho parlamentu Peter Baco vystúpis s naslejujúcim príspevkom. Úvod Európska …

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve Čítajte viac »

Vodné dielo Gabčíkovo

Na konferencii MŽP SR k 15. výročiu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo, 20. 9. 2007, v Čuňove vystúpil aj poslanec Európekeho Parlamentu Peter Baco. Vážení páni ministri, štátni tajomníci, Vaše excelencie, vážení vodohospodárski projektanti, budovatelia a prevádzkovatelia, dámy a páni. Srdečne Vás všetkých pozdravujem. Som rád, že sa môžem s Vami stretnúť a potešiť sa spoločne …

Vodné dielo Gabčíkovo Čítajte viac »

Konzervované mlieko

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) – Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) – Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) Peter Baco (NI ). – V rámci prerokovávanej „minireformy“ mlieka …

Konzervované mlieko Čítajte viac »

Diskusné fórum, Smerovanie SPP

Vystúpenie poslanca EP Petra Bacu na diskusnom fóre o smerovaní SPP organizovanom ministrom pôdohospodárstva SR p. Ing. M. Jureňom 17. 8. 2007 v Nitre Vážený pán minister Jureňa, vážení účastníci diskusného fóra. Ďakujem za možnosť vystúpiť na tému „Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky / SPP/ a slovenské záujmy.“ Keďže pri budúcnosti máme na mysli dlhodobý horizont …

Diskusné fórum, Smerovanie SPP Čítajte viac »

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny. Z rozporuplných diskusií vo výbore AGRI k tomuto návrhu vyplynuli riziká založené jednak na samotnom obsahu návrhu, ale predovšetkým riziká vyplývajúce z ducha tohto legislatívneho aktu. Najväčšie riziká sú v predčasnom uplatňovaní niektorých nariadení v praxi …

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny Čítajte viac »