júl 2005

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Hlavným dôvodom reformy cukrového režimu EÚ je  nekonkurencieschopnosť ako dôsledok administratívneho riadenia tohto režimu. Bohužiaľ návrh reformy ešte rozširuje a prehlbuje pôsobenie trhovo nekonformných nástrojov. Návrh programovo smeruje proti rastu, zamestnanosti, ekonomike vidieka a vyrovnávaniu najzaostalejších regiónov. Prerokovávaný návrh otvára riziko zdecimovania pestovania cukrovej repy …

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 kladie osobitnú pozornosť na zabezpečenie poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo je prirodzené. Prečo to pripomínam? Úspech našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov v Európskej únii totiž priamo závisí práve …

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy Čítajte viac »