Slovenský štát vyhovoval najmä Čechom

Odpovede na otázky pre Slovenské národné noviny pod názvom: „Slovenský štát vyhovoval najmä Čechom“

1. Prečo ste sa rozhodli hlasovať za zánik federácie?

Preto, aby sa umožnil vznik samostatnej Slovenskej republiky ako subjekt medzinárodného práva.

2. Aký máte pocit z toho, že ste prispeli k vzniku Slovenskej republiky, a aký bol váš osud po prvom januári 1993?

Som spokojný, lebo sme neurobili len to, čo sa „dalo urobiť“, ale urobili sme to, čo bolo treba urobiť. Môj osud bol vždy, chvalabohu, priaznivý a je aj dnes.

3. Čo považujete za negatívne a čo za pozitívne v dnešnom Slovensku?

SR nemá v ústave zakotvenú štátnu doktrínu – dlhodobú víziu, rozvojové priority a národnoštátne záujmy tak, aby politici museli pri ich realizácii spolupracovať v rámci demokratickej politickej súťaže. Pozitívom však je disponibilný potenciál na nápravu spomínaných chýb, ktorý môže zabezpečiť napredovanie Slovenska.

Zverejnené v upravenej podobe pod názvom: SLOVENSKÝ ŠTÁT VYHOVOVAL NAJMÄ ČECHOM, Eva Zelenayová, Slovenské národné noviny, 15.01.2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov