Rok 2015 ako rok pôdy vyhlásený Organizáciou spojených národov

Sprievodný text pre galériu obrazov o hospodárení na kopaniciach v minulosti, usporiadanej pri príležitosti roku 2015 ako rok pôdy vyhlásený Organizáciou spojených národov

„Medzinárodný rok pôdy 2015“ – vyhlásený Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN

Stará sláva našich predkov – podpora slovenských kopaničiarov z Podkylavy tejto celosvetovej iniciatíve

Vedenie Agropenziónu Adam Podkylava vydalo pre rok 2015 kalendár s mottom – 2015 – rok pôdy – vyhlásenie OSN. Je pekne ilustrovaný dobovými perokresbami s príslušným textom, pod názvom Stará sláva našich predkov. Tieto vzácne perokresby môžeme teraz vidieť v podobe obrazov, ako galériu na najfrekventovanejšom mieste penziónu. Ide o úctyhodný príspevok agropodnikateľa k zvyšovaniu povedomia verejnosti o potrebe účinného riešenia globálne najvýznamnejšieho problému ochrany pôdy, životodarkyne.

Medzinárodný rok pôdy 2015 Peter Baco

Zaobchádzaj dobre s pôdou, nemáš ju od otcov, požičali ti ju deti, /staré indiánske príslovie/.

Obrazy krásne ilustrujú tvorivosť, húževnatosť, pracovitosť, prispôsobivosť, úctu a lásku miestnych hospodárov k svojmu kraju počas storočí. Rozvoj originálnych hospodárskych a rovnako umeleckých oblastí –slovesné, výtvarné, hudobné, architektonické, odevné a zvykové fenomény čiastočne, ale výstižne, ukazuje aj táto výstava obrazov. Pôda, ktorá nie je na kopaniciach štedrá, si preto vyžadovala viac pozornosti ako v úrodných krajoch. To sa prenieslo až do vzťahu dnešných hospodárov k nej. Táto BIO farma je toho dôkazom.

…pluhom krájať ako chlieb zem, bohom darovanú / M. Rúfus/.

Dobre fungujúci penzión Adam, s množstvom miestne príslušných aktivít, potvrdzuje, že tvrdé podmienky, nútiace chodiť do Ameriky, „na roboty“ do Nemecka, Francúzska, či do úrodných častí Slovenska vyvaľkali miestnych na všestranne šikovných podnikateľov. Návrat otcov z celosezónnych prác zreálňuje literárny obraz gazdička, ktorý si za našetrené peniažky na robotách prikúpil roličku, ako kľačí na úvrati a zbožne ďakuje nebesám za možnosť obrábať svoju zem a uživiť rodinu. Neprosí o dar, ale ďakuje za možnosť!

Zem poskytuje dosť na uspokojenie potrieb každého, ale nie na uspokojenie chamtivosti každého /Gándhí/.

Nie veľká potreba potravín, ale bezbrehé ekonomické záujmy sú najväčšou hrozbou pre pôdu. Trvalé zábery pôdy pre nepôdohospodárske využívanie naberajú celosvetovo nebývalé rozmery. Aj na Slovensku prídeme denne o takmer 10 hektárov pôdy, teda za 500 rokov by sme takto nemali žiadnu pôdu. Tiež nešetrné hospodárenie spôsobuje degradáciu pôdy a bráni pôde poskytovať jej produkčné a ekologické funkcie. SR patrí medzi „lepšie“ štáty EU v ochrane pôdy, ale v Novej pôdnej politike SR musí viac zdôrazniť aj jej zveľaďovanie.

…zmenšuje sa pôda pod mojimi nohami, so smútkom sa musím na to pozerať po celý môj život Genesis 3,17

Za miliardy rokov existencie zemegule človek využíva jej vrchnú vrstvu ako pôdu len zlomok času, asi 10 tisíc rokov. Dnes vieme, že pôda je prakticky neobnoviteľný prírodný zdroj. Vytvorenie 50 cm pôdneho horizontu trvá viac než 5 tisíc rokov. Kvantitatívne úbytky pôdy a jej kvalitatívna degradácia nemôžu pokračovať. Teraz už nie je o 5 min. 12 hod, ale dvanásta už odbila, a preto je potrebné od jednotlivcov až po celosvetové inštitúcie adekvátne konať. Hoci oneskorene, ale pred dvoma rokmi vzniklo pri OSN Globálne partnerstvo o pôde, GSP.

Civilizácia má svoje korene v pôde /Ch. E. Kellog/.

Medzi najvýznamnejšie aktivity GSP patrí zvyšovanie povedomia a občianskej podpory verejnosti pri ochrane a zveľaďovaní pôdy. Najmä preto bol 5. 12. 2014 vyhlásený za Svetový deň pôdy, keď FAO vyhlásilo Medzinárodný rok pôdy 2015 s témou „Zdravé pôdy pre zdravé potraviny“. Vznikol Medzinárodný technický panel o pôde, kde je členom, ako jeden z 27 celosvetových expertov na pôdu, pani riaditeľka VÚPOP Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. Zároveň pani riaditeľka predsedá Pilieru pre Udržateľný manažment pôdnych zdrojov.

Nie veľkohubé frázy, ale poriadna každodenná robota na každom poste, to je to, čo slovenská pôda potrebuje.

Tak, ako to príkladne v tejto galérii „Medzinárodný rok pôdy 2015“ robí Agropenzión Adam v Podkylave.

Ing. Peter Baco, PhD.
Asociácia bývalých poslancov Európskeho parlamentu
agrárny expert Strany demokratického Slovenska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov