2014

Prednáška na konferencii Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“

Prednáška na konferencii Panslovanskej únie Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“, ktorá sa uskutočnila dňa 12. novembra 2014 v Bratislave Pôda a politika Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Rýchlosť týchto zmien rastie. Nielen futurológovia nastoľujú otázky, čo tieto zmeny spôsobia o niekoľko rokov, o niekoľko desaťročí aj storočí. …

Prednáška na konferencii Pôda a voda, súčasť nášho národného dedičstva na tému „Pôda a politika“ Čítajte viac »

P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení úrovne agropodpory v SR

Článok uverejnený na www.tasr.sk dňa 29.07.2014: P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení úrovne agropodpory v SR P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení úrovne agropodpory v SR TASR, 29. júla 2014 12:52 kľúčovým, hoci nepriamym faktorom diskriminácie agrárnej politiky je podľa neho veľmi rozdielna podpora agrárneho sektora z prostriedkov štátneho rozpočtu konkrétneho členského štátu. …

P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení úrovne agropodpory v SR Čítajte viac »

Moje pripomienky k Zelenej správe 2013

Po formálnej stránke nemám pripomienky. Pre zmysluplnosť predkladania výročných správ tohto typu je potrebné z obsahového hľadiska vyhodnotiť závery a odporúčania z takejto minuloročnej správy. Z tohto vyhodnotenia treba využiť pozitívne tendencie a ponúknuť konkrétne riešenia neplnených zámerov. V záveroch a odporúčaniach je správa príliš všeobecná, bez konkrétneho cieľa, vo väčšine bodov sa opakujú ako …

Moje pripomienky k Zelenej správe 2013 Čítajte viac »

Stanovisko k príspevku Bez jednostranných pohľadov

Stanovisko uverejnené v Roľníckych novinách č. 29/2014 (16.07.2014) k príspevku Bez jednostranných pohľadov, ktorý bol publikovaný v Roľníckych novinách dňa 9. 7. 2014 Stanovisko k publicistike RN z 9.7.2014 pod názvom „Bez jednostranných pohľadov“ Za našu potravinovú suverenitu Reagujem na príspevok Bez jednostranných pohľadov, ktorý bol v Roľníckych novinách publikovaný dňa 9. 7. 2014. Názory …

Stanovisko k príspevku Bez jednostranných pohľadov Čítajte viac »

Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu

Všetci si prajeme žiť v demokracii. Naša politická ľahostajnosť však deformuje demokraciu. Veď sotva dvadsať percentná účasť slovenských voličov na doterajších dvoch voľbách do EP je nočnou morou pri hodnotení demokratických pomerov v SR, aj v EÚ. Darmo sa chlácholíme, pri desiatom výročí nášho vstupu do EÚ, ako sme si zafixovali demokraciu vďaka nášmu členstvu …

Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu Čítajte viac »

Voľby do EP 2014

Rád by som dal do pozornosti verejnosti Slovenskej republiky, že v májových voľbách kandidujem za poslanca do Európskeho parlamentu. Obraciam sa s prosbou na tých spoluobčanov, ktorí mi dôverujú, aby ma podporili na kandidátskej listine Strany demokratického slovenska č. 16 a aby krúžkovali č. 7<!. Viem ako pre Slovensko zabezpečiť: Dostatočnú potravinovú suverenitu Ekologické využívanie …

Voľby do EP 2014 Čítajte viac »

Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami

1. Koncom apríla tohto roku v SR vypršalo moratórium na predaj pôdy cudzím štátnym príslušníkom. Zároveň sa pripravuje zákonná úprava, ktorá aby mala túto problematiku riešiť. Sú opatrenia, navrhované v predmetnom zákone, pochádzajúcom z dielne MP RV SR, podľa Vášho názoru dostatočné? Vo vláde schválený Zákon o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku… neobsahuje dostatočné opatrenia …

Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami Čítajte viac »

Reakcia na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov: spájanie FB priateľstva s volebnou agitáciu

V nasledujúcom príspevku reagujem na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov, že spájam toto facebookove priateľstvo s volebnou agitáciu. V nasledujúcom príspevku na Facebooku informujem verejnosť, prečo tak robím. Ospravedlňujem sa tým mojim facebookovým /FB/ priateľom, ktorých spájanie priateľstva a mojej kampane za poslanca do EP uráža. Tým priateľom, ktorých to akýmkoľvek spôsobom emotívne vyrušuje, chcem …

Reakcia na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov: spájanie FB priateľstva s volebnou agitáciu Čítajte viac »

10. výročie vstupu SR do EÚ

Dňa 30. apríla sa konala slávnosť pri príležitosti desiateho výročia nášho vstupu do EÚ, v historickej budove SND, sa zúčastnili aj prví poslanci Európskeho parlamentu za SR z roku 2004. Veríme, že nám občania Slovenskej republiky v májových voľbách dajú svoj hlas a umožnia nám ako kandidátom za SDS pokračovať v diele, ktoré sme pred desiatimi …

10. výročie vstupu SR do EÚ Čítajte viac »

SDS – člen európskej demokratickej strany

V predvečer desiateho výročia vstupu SR do EÚ sa stala potešujúca a významná udalosť pre našu stranu – SDS. Európska demokratická strana nás 30. apríla 2014 prijala za svojho riadneho člena. Znásobí to náš potenciál pri presadzovaní záujmov Slovenska v EÚ. http://www.teraz.sk/slovensko/kozlik-sds-eds-prijatie/82841-clanok.html