máj 2008

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ

Euractiv.sk – 30.5.2008 Člen výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Peter Baco, vystúpil na medzinárodnej konferencii vo Varšave venovanej stavu poľnohospodárstva a potravinárstva 4 roky po vstupe nových krajín do EÚ. K vývoju SPP autor uvádza, že integračné a globalizačné tendencie a uplatnenie SPP EÚ v SR majú pre doterajšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva v strednodobom …

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ Čítajte viac »

Bez spolupráce roľníci nemôžu prosperovať

(Roľnícke noviny; 23/05/2008; s.: 6; JURAJ HUBA ) Delegáti Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR sa na nedávnej konferencii nezaoberali len aktuálnymi problémami nášho agrárneho odvetvia, ale zároveň aj spomínali. Práve v tomto období totiž uplynie štyridsať rokov od založenia Slovenského zväzu družstevných roľníkov, ktorý bol predchodcom súčasnej organizácie. NITRA. „Keď sa pozriem do …

Bez spolupráce roľníci nemôžu prosperovať Čítajte viac »