Spoločná organizácia trhu s cukrom

Vážená pani komisárka, súhlasím s vami, že analýzy potvrdzujú, že perspektíva je len v uplatnení trhu aj v komodite cukor. Ale ako sa ukazuje, najdôležitejšie je zvládnutie obrovského spektra parciálnych záujmov, za ktorými sú tisícky profilujúcich na takto regulovanom trhu, aký máme dnes. Myslím si, že pre nás v EP, je kľúčovou otázkou, či parlament viac menej podľahne týmto parciálnym záujmom, alebo má ambíciu najvyššieho politického orgánu EÚ a rozhodne principiálne o tom, či v reforme cukru prevládnu potrebné trhové, alebo budú naďalej dominovať byrokratické princípy.

Osobne vidím aj dnes tu, v navrhovanej rezolúcii, pani Komisárka, ochotu priorizovať v reforme cukru hlbšie pôsobenie trhu, preto ju aj podporujem. O exaktnom rozpracovaní nadväzujúcich postupov ja osobne nepovažujem za potrebné diskutovať, pretože je to viac odborný než politický problém.

Chcem na záver potvrdiť, že podporujeme názor, že len viac prirodzenej konkurencie na európskom trhu aj s cukrom nám umožní obstáť v konkurencii na dynamicky sa rozvíjajúcom celosvetovom trhu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov