Odpovede Petra Bacu na otázky, ktoré uverejnili v skrátenej podobe Roľnícke noviny dňa 8.12.2010

1. Ako hodnotíte doterajšie aktivity relevantných štátnych orgánov na Slovensku a ich angažovanie sa v príprave zmien, ktoré čakajú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ po roku 2013? Ako úplne nedostatočné. Je najvyšší čas prejaviť aktivitu, lebo o zmenách sa rozhoduje teraz a do júna 2011 už budú mať nové riešenia podobu konkrétnych legislatívnych návrhov. Prezident SR, …

Odpovede Petra Bacu na otázky, ktoré uverejnili v skrátenej podobe Roľnícke noviny dňa 8.12.2010 Čítajte viac »