Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice

Zdvorilo vás vážené poslankyne a poslanci žiadam o podporu pozmeňujúcich návrhov výboru ITRE o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice na Slovensku.

Návrhy tohto výboru konštatujú, že SR si bezpečne plní úlohy v tejto oblasti. V návrhu sa tiež uznáva významná finančná ujma vznikajúca Slovensku z predčasného odstavenia elektrárne. Táto ujma je spôsobená najmä nevytváraním finančných prostriedkov plánovaných na odstavenie za roky, počas ktorých bude predčasne odstavená elektráreň. Taktiež sa zamrazí 250 miliónov EUR, ktoré SR investovala len nedávno do zabezpečenia dlhodobej bezpečnej prevádzky tejto elektrárne.

Navrhovaných 400 miliónov eur z rozpočtu EÚ na financovanie predčasnej odstávky je teda nevyhnutným predpokladom realizácie záväzkov, ktoré na seba EÚ a SR vzali.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov