Otázka Mandelson – komisár pre obchod

Trade, poverty, hunger
Táto konferencia  bolo pod patronátom skupiny PSE a jednalo sa o konferenciu k WTO summitu v Hong Kongu, ktorý sa bude konať v decembri.

Hlavné témy jednotlivých príspevkov boli:

1. Trade policy in the south
2. Trade policy in the north
3. Beyond trade policy.

Otázka, ktorú položil p. poslanec Baco na p. Mandelsona:

1. Ako bude podľa neho vyzerať vzájomný obchod v oblasti poľnohospodárstva medzi USA a EU v roku 2010.
2. Či majú urobené prepočty, ako to dopadne/čo sa stane, keď urobia zmeny v CAP. 

Jeho odpoveď bola vyhýbavá, s tým, že nemôže o tomto špekulovať a že nemá k tomu výpočty.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov