Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny. Z rozporuplných diskusií vo výbore AGRI k tomuto návrhu vyplynuli riziká založené jednak na samotnom obsahu návrhu, ale predovšetkým riziká vyplývajúce z ducha tohto legislatívneho aktu. Najväčšie riziká sú v predčasnom uplatňovaní niektorých nariadení v praxi …

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny Čítajte viac »