október 2007

Pesticidy

14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (rozprava) Peter Baco (NI ). – Za mimoriadne cenné však považujem aj požiadavky všetkých troch správ na vysokú kvalifikovanosť ľudí vo všetkých fázach manipulácie pohybu pesticídov. Akčné plány, integrované riadenie, prísnosť pri …

Pesticidy Čítajte viac »

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie na tému: „Riešenie REGIONÁLNYCH DISPARÍT A NEROVNOVÁŽNYCH STAVOV v prírodnom a hospodárskom prostredí“ Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy V súlade so zámermi organizátorov dnešnej konferencie, poukázať na príčiny a možné riešenia regionálnych disparít, sa vo svojom vystúpení zameriam na Spoločnú poľnohospodársku politiku …

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí Čítajte viac »

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“. Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Zúčastnilo sa ho takmer sto lesníkov, vrátane vedúcich pracovníkov MP SR, štátnych …

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny Čítajte viac »

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“. Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Pán poslanec Európskeho parlamentu Peter Baco vystúpis s naslejujúcim príspevkom. Úvod Európska …

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve Čítajte viac »