Poďakovanie za podporu vo voľbách do EP

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj podporovateľom, priaznivcom a tím, ktorí sa aj osobne podieľali na mojej kampani. Želám Vám zároveň veľa úspechov a teším sa na stretnutia a spoluprácu pri ďalších príležitostiach. Peter Baco