Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011)

Peter Baco (NI). – Pán predseda, dámy a páni. Prerokovávané návrhy siedmeho rámcového programu považujem za dobre formulované. Ako poľnohospodár rád konštatujem fakt, že oproti šiestemu rámcovému programu sa venuje v tomto programe oveľa väčšia pozornosť širšiemu dosahu poľnohospodárstva na celú spoločnosť.

Chcem však upozorniť na nepriaznivú situáciu, pokiaľ ide o účasť nových členských krajín na doterajšom piatom a šiestom rámcovom programe. Keď sa pozrieme na mapu účastníkov sietí excelentnosti v šiestom rámcovom programe, vidíme na východe len samé biele miesta. Takto si predsa spoločnú Európu nepredstavujeme. Prebiehajúce analýzy tiež ukazujú, že pomerne k veľkosti nových členských krajín by tieto mali získať trojnásobne viac projektov a možno aj desaťnásobne viac finančných prostriedkov. Pred Komisiou a príslušnými vládami teda stojí naliehavá úloha, aby špecifickými nástrojmi v pracovných plánoch technických okruhov a výziev rámcového programu podporili väčšie zapojenie nových členských štátov.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov