2005

Tlačové vyhlásenie – Pôdohospodárstvo 2050

V priebehu roku 2005 veľmi zosilneli hlasy volajúce po zásadnej reforme Spoločnej agrárnej politiky /SAP/ Európskej únie. V súčasnosti prebiehajúca reforma tejto politiky je ešte tiež veľmi finančne a administratívne náročná a až príliš zahladená do podoby pôdohospodárstva a vidieka pred polstoročím, kedy vznikla. Moderná agrárna politika EÚ orientovaná do budúcnosti, s hlbším uplatnením trhových …

Tlačové vyhlásenie – Pôdohospodárstvo 2050 Čítajte viac »

Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie

Slovenské pôdohospodárstvo v dlhšom časovom horizonte (2030 – 2050) Sympózium „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“ Bratislava 19. 12.2005 Úvodné vystúpenie 1. Otváram týmto rokovanie sympózia „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“. Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby som Vás privítal v tejto predvianočnej atmosfére na našom dnešnom …

Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – State aid

Kľúčový moment prerokovávanej priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja je riziko uplatnenia britského návrhu na zníženie finančnej pomoci pre nových členov zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2007-2013. Tento návrh redukcie pomoci totiž ešte vyhrocuje riziko dosiahnutia efektov štátnej pomoci v nových členských krajinách, preto, že na to často nemajú dostatočné vlastné finančné zdroje. …

Vystúpenie v pléne EP – State aid Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO

Veľmi podporujem úsilie Rady a Komisie o väčšiu liberalizáciu svetového obchodu. Je to nakoniec kľúčové pre rast ekonomickej efektívnosti, konkurencieschopnosti a nami tak často deklarovaný celkový rast. Nech slúžia na svetovom trhu podnikatelia a nie byrokratické bariéry. Nebojme sa razantného búrania obchodných bariér, a to až do takej miery, kde by naši konkurenti mali získať administratívne väčšie výhody, ako to …

Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 17. 11. 2005

Pán predsedajúci, je mi ľúto, neviem, ako môžete vyhodnotiť výsledok hlasovania zjavne opačne. Všetci sme videli, že väčšina hlasujúcich podporila túto správu. Pretože vy máte na vec iný názor ako niektorí tí, ktorí sme to vyhodnocovali, poprosil by som vás, aby sa urobila elektronická kontrola tohto hlasovania. Vy ste to odmietli a urobili ste iný záver …

Vystúpenie v pléne EP 17. 11. 2005 Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice

Zdvorilo vás vážené poslankyne a poslanci žiadam o podporu pozmeňujúcich návrhov výboru ITRE o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice na Slovensku. Návrhy tohto výboru konštatujú, že SR si bezpečne plní úlohy v tejto oblasti. V návrhu sa tiež uznáva významná finančná ujma vznikajúca Slovensku z predčasného odstavenia elektrárne. Táto ujma je spôsobená najmä nevytváraním finančných prostriedkov plánovaných na odstavenie …

Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice Čítajte viac »

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Hlavným dôvodom reformy cukrového režimu EÚ je  nekonkurencieschopnosť ako dôsledok administratívneho riadenia tohto režimu. Bohužiaľ návrh reformy ešte rozširuje a prehlbuje pôsobenie trhovo nekonformných nástrojov. Návrh programovo smeruje proti rastu, zamestnanosti, ekonomike vidieka a vyrovnávaniu najzaostalejších regiónov. Prerokovávaný návrh otvára riziko zdecimovania pestovania cukrovej repy …

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 kladie osobitnú pozornosť na zabezpečenie poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo je prirodzené. Prečo to pripomínam? Úspech našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov v Európskej únii totiž priamo závisí práve …

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy Čítajte viac »

Kyjev 24. 6. 2005

Konferencia „Perspektívy rozvoja ukrainského poľnohospodárstva v rámci jeho európskych ašpirácií a vstupu do WTO“. Kyjev 24. 6. 2005 Organizátor: the National Agricultural Chamber of Ukraine jointly with the Mission of Ukraine to the EU. Vážené dámy, vážení páni, Pán Sergiy Kriuchkov z Ukrajinskej misie pri EÚ v Bruseli ma požiadal, aby som sa vyjadril k …

Kyjev 24. 6. 2005 Čítajte viac »