Článok uverejnený v Roľníckych novinách č. 15 dňa 8.4.2015: Aktívny agrárny expert

Významného životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva Ing. Peter Baco, PhD. Narodil sa 9. apríla 1945 v Opatovej nad Váhom, v okrese Trenčín, a za svoj plodný profesijný život prešiel poľnohospodárskym odvetvím od jeho základov až na pomyselný vrchol. V roku 1963 ukončil Strednú poľnohospodársku školu v Skalici odbor ekonomika poľnohospodárstva.

Agrárny expert Peter Baco

O päť rokov neskôr, v charizmatickom roku 1968, promoval na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, konkrétne na Fakulte ekonomiky a manažmentu. V roku 2007 potom na svojej Alma mater získal aj titul kandidáta vied PhD. Profesijnú púť začal Ing. Peter Baco na pracovnom poste asistenta riaditeľa na vtedajšom Štátnom majetku Ilava, kde pôsobil v rokoch 1968 až 1970. Vrátil sa k pôde Ako udáva vo svojom osobnom profile na vlastnej internetovej stránke, v roku 1969 si vyskúšal aj učiteľské povolanie, keď učil na Škole poddôstojníkov v zálohe, aby sa potom predsa len vrátil tam, kam nesporne patrí, do poľnohospodárstva. Na JRD v Pobedime, v okrese Trenčín, si v rokoch 1970 až 1972 vyskúšal funkciu zootechnika, a od roku 1972 si na trinásť rokoch zasadol do kresla predsedu JRD Vlára v Nemšovej.

Tí ľudia, čo si v našom poľnohospodárstve niečo pamätajú a nehanbia sa to aj priznať, vedia, že práve tento podnik patril spolu s JRD v Krajnom k najprogresívnejším poľnohospodárskym podnikom nielen v Trenčianskom okrese, ale aj v rámci celého Slovenska. Podnikanie a snaha o efektívne gazdovanie v týchto družstvách neboli cudzími a neznámymi pojmami ani v období, kedy sa akože „nič nesmelo“ a „nič nedalo“. V roku 1985 sa začalo prvé pôsobenie Ing. Petra Baca na vtedajšom Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SSR. Stal sa riaditeľom Odboru vedy a technického rozvoja. V novej ére, po roku 1989, stál pri zrode Slovenskej poľnohospodárskej banky i Slovenskej poľnohospodárskej komory. A vehementne sa začal angažovať aj vo veľkej politike. V roku 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky, a v rokoch 1992 až 1998 bol dvojnásobným ministrom pôdohospodárstva SR.

Razantný postup

Keď do funkcie nastúpil v roku 1992, po období, čo na Dobrovičovej ulici v Bratislave držali kormidlo v rukách ministri za KDH, s razanciou sa postavil proti dovtedajšiemu trendu násilného rozbíjania tzv. veľkých poľnohospodárskych podnikov a začal cieľavedome a premyslene formulovať kroky, vedúce k zachovaniu živočíšnej výroby, predovšetkým už vtedy decimovaných chovov hovädzieho dobytka. V rokoch 1998 až 2002 sedel Ing. Peter Baco v opozičných laviciach slovenského parlamentu. A o dva roky neskôr, v roku 2004, bol za stranu ĽS HZDS na päť rokov zvolený do Európskeho parlamentu (EP). Jeho ďalší pokus o znovuzvolenie do EP v roku 2009 bol už neúspešný, avšak v tom istom roku 2009, za ministrovania Ing. Vladimíra Chovana, sa opäť vrátil na ministerstvo pôdohospodárstva, tentoraz vo funkcii hlavného štátneho radcu. V súčasnosti sa Ing. Petr Baco do telefónu hádam aj so štipkou irónie predstavuje ako „Peter Baco, dôchodca, Trenčín“. Avšak k dôchodcovskému vysedávaniu na lavičke a jarnom slniečku má ďaleko. Skôr mu sedí prídomok „aktívny agrárny expert“. Za sebou má desiatky publikácií z oblasti riadenia poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, ale aj z oblasti agrárnej politiky a pôsobenia v parlamentoch. Vo svojom osobnom profile sa určite nie bezdôvodne hlási aj k dvom dielom brožúrky sprievodcu európskymi fondmi na roky 2007 až 2013 s príznačným názvom Ani euro nazmar.

Proti ultraliberalizmu

Vyznamenianie Radu Ľudovíta Štúra

Inžinier Peter Baco je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania SR Radu Ľudovíta Štúra, má striebornú medailu FAO za jeho osobný prínos v boji proti hladu vo svete, ale tiež kríž francúzskej vlády za boj proti ultraliberalizmu. A okrem iného je aj Čestným občanom starobylého mesta Banská Štiavnica. Z cudzích jazykov sa hlási k ovládaniu ruštiny, angličtiny a čiastočne aj nemčiny. Medzi jeho hobby patria veda, futurológia, umenie i príroda. Veď ako sa pred časom priznal v rozhovore pre istý časopis, každý deň sa snaží absolvovať aspoň hodinovú chodeckú túru.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov