Aj Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie nákupu potravín pre sociálne odkázaných ľudí

19.05.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.05; 3 min.; MICHALIČOVÁ Viera)

Štefan DVORSKÝ, moderátor:
„Aj Európska únia zachytila trend chudobnenia domácností a rozvíja program, pomocou ktorého budú členské štáty Únie a teda aj Slovenská republika rozdávať potraviny sociálne odkázaným ľuďom. Koľko eur je na to vyčlenených a aké mechanizmy sa na to využijú, o tom hovorí Viera MICHALIČOVÁ s členom výborov pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj Petrom BACOM.“

Peter BACO:
„Program sa začal pred 20 timi rokmi. Bolo to vlastne motivované tým, že v Európe bol prebytok potravín. Ten prebytok potravín vykupovala Európska únia na takzvaný intervenčný nákup a potom pomáhala chudobným vo svete. to niekto povedal, že však my máme v Európe tiež chudobných, takže riešme aj to. A postupne to nabralo objem asi 150 miliónov eur a my sme navýšili v parlamente, resp. odporučili sme navýšiť na 500 miliónov eur. A práve z titulu krízy a práve z titulu, že prišli to nové členské krajiny, bývalé socialistické, kde tých sociálne odkázaných je viacej ako v západnej Európe. Samozrejme, bola tam taká tendencia, že aby aj štáty na to prispievali, to sme odmietli. Takže je to pre staré osoby, ktoré sa dostali do nejakej tvŕdze, pre nezamestnaných, ktorí trebárs majú pôžičky a majú deti, pre matky s deťmi bez partnera, pre bezdomovcov, pre azylantov. V Európe to bolo za predminulý rok skoro 15 miliónov takýchto ľudí. To sa zdá, že Európa má vysokú úroveň životnú, ale skoro 80 miliónov ľudí je v pásme chudoby a až 40 miliónov je ohrozených hladom.“

Viera MICHALIČOVÁ, redaktorka:
„Aký je mechanizmus tej pomoci? Ako sa to bude robiť?“

P. BACO:
„Každá krajina si urobí program podľa metodiky, ktorú urobila Európska komisia. Slovensko sa prihlásilo a do konca mája predkladá tiež tento program. Po schválení tohoto programu Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá poskytuje dotácie z Európskej únie, ktoré idú do poľnohospodárstva, dostane navýšené peniaze potom z Bruselu na toto. Na Slovensku by to mohlo byť okolo 100 miliónov korún. To nie je celkom málo, možno aj do 150. Vypíše tender, môžu sa tam prihlásiť nejaké charitatívne organizácie, organizácie sociálnych služieb, že by vedeli naplniť podmienky výberu a začne to bežať. Myslím si, že sa to vyplatí, lebo sú to peniaze, ktoré dostaneme z Európskej únie, ktoré by sme ináč nedostali. Takže môžeme takto pomôcť tým najodkázanejším osobám.“

V. MICHALIČOVÁ:
„Tých 500 miliónov eur to je na nejaké obdobie vyčlenené?“

P. BACO:
„500 miliónov eur to je čiastka pre jeden rok pre celú Európsku úniu. Teraz to bežalo v ročných režimoch a teraz sa to dopracováva pre už tú rozšírenú Európu do takej podoby, že by to malo ísť v trojročných cykloch. Ešte raz hovorím, že to nie tak, že to má pokryť všetkých odkázaných. To je nezisková činnosť v podstate pre tých, ktorí to budú robiť, takže je to otázka toho, že či je tiež tá ochota dostatočná robiť to od charitatívnych organizácií služieb. Ale väčšinou nebývajú s tým problémy, pretože toto je osobitná linka. Toto ide vlastne cestou poľnohospodárskej platobnej agentúry, neni sú to ale peniaze nemusia sa obávať poľnohospodári, že sú to ich peniaze, to sú navyše peniaze. Tie prídu sem pre tento účel.“

V. MICHALIČOVÁ:
„Možno aj prostredníctvom nášho rozhovoru sa práve ie inštitúcie a organizácie, ktoré ste spomínali, dozvedia o tom, že sa môžu obracať na našu Poľnohospodársku platobnú agentúru, aby sa naozaj tie prostriedky čerpali lepšie ako sa čerpajú naše eurofondy, Odkedy sa bude môcť žiadať o tieto prostriedky?“

P. BACO:
„Môže niekedy na konci leta v auguste začať bežať ten výber a malo by to od októbra aj sa realizovať.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov