Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave

Oceňujem ambíciu organizátorov dnešného kolokvia, ponúknuť politikom konkrétne námety na riešenie problémov v nakladaní s pôdou a s pôdou súvisiacich otázok. Aktuálne ide predovšetkým o zákonnú úpravu predaja pôdy na území Slovenska cudzincom. Vysoko politickými úlohami sú aj aktuálna potreba prijatia novej pôdnej politiky Slovenskej republiky a perspektívna príprava zásadnej pôdnej reformy. Neoliberálne princípy posilňovania …

Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave Čítajte viac »