Konferencia vo Varšave 5. mája 2008

Konferencia: „Agriculture and food industry four years after EU enlargement – have we used the chance?” with issues and recommendations to be taken into account by the European Commission and the European Parliament within the health check of CAP, rural policy and other changes
Warsaw School of Economics / European Parliament (PES) May 5th, 2008

1. K Vývoju

graf1

graf2

- Integračné a globalizačné tendencie a uplatnenie SPP EÚ v SR majú pre doterajšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva v strednodobom horizonte pozitívny dopad v raste mimotrhových a celkových príjmov, zároveň však utlmujú produkciu. Transformačný proces od roku 1990, podmienky vstupu SR a agrárne reformy boli žiaľ nastavené tak, aby agrosektory EÚ-15 boli zvýhodnené, čím sa SR dostala do diskriminujúcej polohy.

– Menej efektívne odvetvia ako je živočíšna výroba, ale aj napríklad zelenina a iné výroby z vyššou pridanou hodnotu, sa ukazujú v tomto období, z ekonomického pohľadu, menej zaujímavé pre agropodnikanie. To vedie k zmene štruktúry výroby, preto u týchto odvetví je potrebné rozvojové komoditné programy zásadne prehodnotiť podľa úspešných domácich a zahraničných príkladov. Mám na myslij NDR a tiež ČR.

– Kritickým miestom v oblasti rozvoja vidieka je tendenčné nedoceňovanie úlohy prosperujúceho agropodnikateľa ako kľúčového nositeľa aj nepoľnohospodárskych ekonomických aktivít na vidieku. Prioritne ale len tam, kde agropodnikatelia prosperujú sa rozvíja celý vidiek a tam kde agropodnikatelia krachujú, celý vidiek upadá.

– Odvetvia poľnohospodárstva, ako súčasť ekonomík národných štátov, majú plniť predovšetkým ekonomickú funkciu. Novou prioritou SPP by preto mala byť ekonomicko-obchodná konkurencieschopnosť a expanzia. Bolo by potrebné k tomu využiť všetky legitímne nástroje a to oveľa agresívnejším spôsobom ako sa to rieši doposiaľ.

2. Priority SR v procesoch prehodnocovania SPP

– Z hľadiska spravodlivosti nám ide o rovnaké pôsobenie všetkých nástrojov spoločnej politiky vo všetkých členských krajinách EÚ

– Z hľadiska perspektívnosti máme záujem na uplatnení takých opatrení v SPP EÚ, ktoré umožnia zásadným spôsobom priblížiť sa k svetovým cenám.

– Z hľadiska udržateľnosti máme kľúčový záujem na podstatne intenzívnejšom využití prírodného, ľudského, investičného a organizačného potenciálu poľnohospodárstva v SR.

3. Ku kríze cien potravín

– Zdražovanie potravín je dôsledkom súčasnej volatility agrárnych trhov, ktoré sú inak prirodzene nestabilné. Prvoradou úlohou agrárnych politík preto vždy bolo a aj natrvalo zostáva eliminovať takúto nestabilitu.

– Spomeniem tu biblický príbeh o siedmich tučných a siedmich chudých kravách, keď spoločnosť už pred tisícročiami dokázala organizáciou agrárnych trhov zabrániť volatilite na agrárnom trhu a poskytnúť Egyptu podmienky pre rozkvet, zatiaľ čo iné spoločnosti trpeli hladomorom a vojnami pre nedostatok potravín.

– Celé dejiny ľudstva sa v rozhodujúcej miere odvíjali od schopnosti každej spoločnosti akceptovať túto prioritu agrárnej politiky. Prebiehajúci boj vo WTO o vojensko-mocenské či obchodno-ekonomické národné záujmy, ktorého sme dnes svedkami, je však, žiaľ, potvrdením celkom iných priorít agrárnych politík v súčasnom svete.

– Organizovanie stability agrárnych trhov treba preto aj na pôdu WTO dostať ako jeho prioritu na podporu zmysluplnosti akýchkoľvek národných politík vrátane našej spoločnej agrárnej politiky. Inak mlátime, vážené dámy, vážení páni, prázdnu slamu a budeme to robiť dovtedy, kým nás globálna potravinová kríza neprinúti k radikálnym opatreniam, samozrejme, vždy na škodu verejnosti, farmárov, ale na prospech špekulantov.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov